Идет загрузка документа (490 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Протокол участковой избирательной комиссии о подсчете голосов избирателей на избирательном участке по выборам головы (села, поселка, города)

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 05.05.2014
Утратил силу

___________________________________________________
(вид, назва місцевих виборів та дата їх проведення)

Примірник N ___

ПРОТОКОЛ
ДІЛЬНИЧНОЇ ВИБОРЧОЇ КОМІСІЇ
про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці N _____

з виборів _______________________________________________________________ голови
(згідно з назвою села, селища, міста)
____________________________________________________________________________________
(місцезнаходження дільничної виборчої комісії - село, селище, район у місті, місто із зазначенням відповідно району, області, Автономної Республіки Крим)

Відповідно до статті 71, частин першої, другої, п'ятої, шостої статті 72 Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" при підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці дільнична виборча комісія встановила:

1) кількість виборчих бюлетенів для голосування у виборчому окрузі, одержаних дільничною виборчою комісією,* -
__________________________________________________________________
                                                                              (прописом)
__________________________________________________________________

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

 
 
_______________
(цифрами)

2) кількість виборців, внесених до списку виборців на виборчій дільниці, -
__________________________________________________________________
                                                                              (прописом)
__________________________________________________________________

 
_______________
(цифрами)

3) кількість виборців, внесених на виборчій дільниці до витягу із списку виборців для голосування за місцем перебування, -
__________________________________________________________________
                                                                              (прописом)
__________________________________________________________________

 
 
_______________
(цифрами)

4) кількість невикористаних виборчих бюлетенів** -
__________________________________________________________________
                                                                              (прописом)
__________________________________________________________________

 
_______________
(цифрами)

5) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені у приміщенні для голосування, -
__________________________________________________________________
                                                                              (прописом)
__________________________________________________________________

 
 
_______________
(цифрами)

6) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені за місцем перебування, -
__________________________________________________________________
                                                                              (прописом)
__________________________________________________________________

 
 
_______________
(цифрами)

7) загальна кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені, -
__________________________________________________________________
                                                                              (прописом)
__________________________________________________________________

 
_______________
(цифрами)

8) кількість виборчих бюлетенів, що не підлягають врахуванню,*** -
__________________________________________________________________
                                                                              (прописом)
__________________________________________________________________

 
_______________
(цифрами)

9) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні, -
__________________________________________________________________
                                                                              (прописом)
__________________________________________________________________

 
_______________
(цифрами)

10) кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними,**** -
__________________________________________________________________
                                                                              (прописом)
__________________________________________________________________

 
_______________
(цифрами)

11) кількість голосів виборців, поданих за кожного кандидата на посаду (сільського, селищного, міського) голови:

____________
* Кількість виборчих бюлетенів, отриманих дільничною виборчою комісією, з урахуванням актів (за наявності), зазначених у частинах одинадцятій, дванадцятій статті 67 та частині п'ятій статті 69 Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" (далі - Закон).

** Зазначається сумарна кількість виборчих бюлетенів:

- які залишилися у членів дільничної виборчої комісії після закінчення голосування;

- при заповненні яких виборець припустився помилки (зіпсований);

- до яких внесено зміни без рішення відповідно сільської, селищної, міської виборчої комісії або невідповідно до такого рішення.

Невикористані виборчі бюлетені погашаються дільничною виборчою комісією відповідно до частини п'ятої статті 71 Закону до відкриття виборчих скриньок.

*** Не підлягають врахуванню виборчі бюлетені, що знаходилися у виборчих скриньках, у випадках, передбачених частинами вісімнадцятою - двадцятою статті 71 Закону.

**** Недійсними вважаються виборчі бюлетені, що знаходяться у виборчих скриньках:

- на яких відсутня печатка цієї дільничної виборчої комісії;

- на яких зроблено більш як одну позначку;

- на яких не поставлено жодної позначки;

- на яких не відірвано контрольний талон;

- з яких неможливо з інших причин установити зміст волевиявлення виборця;

- до яких не внесено зміни, передбачені частиною чотирнадцятою статті 67 Закону, або внесено зміни без рішення відповідно сільської, селищної, міської виборчої комісії чи внесено зміни невідповідно до такого рішення.

N з/п

Прізвище, власне ім'я (усі власні імена) та по батькові (за наявності) кандидата на посаду (сільського, селищного, міського) голови
(у порядку розміщення у виборчому бюлетені)

Кількість голосів виборців, поданих за кандидата на посаду (сільського, селищного, міського) голови

прописом

цифрами

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12) загальна кількість голосів виборців, поданих за кандидатів на посаду (сільського, селищного, міського) голови, -
__________________________________________________________________
                                                                              (прописом)
__________________________________________________________________

 

 
 
_______________
(цифрами)

Цей протокол складено дільничною виборчою комісією у кількості ____ примірників, що на чотири більша, ніж кількість осіб, які входять до складу дільничної виборчої комісії.

Примірники протоколу нумеруються і мають однакову юридичну силу.

Голова
дільничної виборчої комісії

 
_____________
(підпис)

 
_______________________________
(прізвище та ініціали)

Заступник голови
дільничної виборчої комісії

 
_____________
(підпис)

 
_______________________________
(прізвище та ініціали)

Секретар
дільничної виборчої комісії

 
_____________
(підпис)

 
_______________________________
(прізвище та ініціали)

Члени дільничної виборчої комісії,
присутні на засіданні:

_____________
(підпис)

_____________________
(прізвище та ініціали)

_____________
(підпис)

_____________________
(прізвище та ініціали)

_____________

_____________________

_____________

_____________________

_____________

_____________________

_____________

_____________________

_____________

_____________________

_____________

_____________________

_____________

_____________________

_____________

_____________________

_____________

_____________________

_____________

_____________________

_____________

_____________________

_____________

_____________________

_____________

_____________________

 

 

М. П.
"___" ____________ 20__ року, ____ год. ____ хв.
(дата і час (година і хвилини) підписання протоколу)

Перший і другий примірники цього протоколу виявили бажання підписати присутні на засіданні дільничної виборчої комісії при підрахунку голосів виборців:

кандидати на посаду (сільського, селищного, міського) голови:

_____________
(підпис)

_____________________
(прізвище та ініціали)

_____________
(підпис)

_____________________
(прізвище та ініціали)

_____________

_____________________

_____________

_____________________

_____________

_____________________

_____________

_____________________

_____________

_____________________

_____________

_____________________

_____________

_____________________

_____________

_____________________

_____________

_____________________

_____________

_____________________

_____________

_____________________

_____________

_____________________

довірені особи кандидатів на посаду (сільського, селищного, міського) голови:

_____________
(підпис)

_____________________
(прізвище та ініціали)

_____________
(підпис)

_____________________
(прізвище та ініціали)

_____________

_____________________

_____________

_____________________

_____________

_____________________

_____________

_____________________

_____________

_____________________

_____________

_____________________

_____________

_____________________

_____________

_____________________

_____________

_____________________

_____________

_____________________

_____________

_____________________

_____________

_____________________

_____________

_____________________

_____________

_____________________

_____________

_____________________

_____________

_____________________

_____________

_____________________

_____________

_____________________

офіційні спостерігачі:

_____________
(підпис)

_____________________
(прізвище та ініціали)

_____________
(підпис)

_____________________
(прізвище та ініціали)

_____________

_____________________

_____________

_____________________

_____________

_____________________

_____________

_____________________

_____________

_____________________

_____________

_____________________

_____________

_____________________

_____________

_____________________

_____________

_____________________

_____________

_____________________

_____________

_____________________

_____________

_____________________

_____________

_____________________

_____________

_____________________

_____________

_____________________

_____________

_____________________

_____________

_____________________

_____________

_____________________

Опрос