Идет загрузка документа (42 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Объяснительная записка к отчету за квартал 2014 года [относительно отчетности предприятий, учреждений, организаций, относящихся к сфере управления Минпромполитики Украины]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 29.04.2014

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
ДО ЗВІТУ ЗА _______ КВАРТАЛ 2014 РОКУ

1. Інформація про підприємство

Коротко розкривається інформація про організаційно-правову форму, місцезнаходження підприємства. Наводиться короткий опис основної діяльності підприємства (відповідно до установчих документів та довідки з Державного реєстру підприємств та організацій України, яка видається уповноваженим органом зі статистики).

Розкривається структура підприємства (якщо є філії, відділи, інші відокремлені підрозділи - вказується місцезнаходження, основний вид діяльності по кожному такому структурному підрозділу).

Наводиться інформація щодо розпорядчого документа про облікову політику підприємства (номер та дата затвердження розпорядчого документа і дата погодження з Мінпромполітики України).

При зміні статутного капіталу підприємства вказуються причини цих змін (із зазначенням номерів і дат наказів або інших рішень уповноваженого органу управління).

2. Виробнича діяльність підприємства

Наводяться основні показники виробничої діяльності (наявність виробничих потужностей, земельних ділянок, обсяги виробництва основних видів продукції тощо). Крім того, детально розкривається інформація про витрати на незавершене виробництво.

Виробничі показники порівнюються з аналогічними показниками відповідного періоду попереднього року. Розкриваються причини значних відхилень показників.

3. Дебіторська та кредиторська заборгованості

Детально розшифровуються як довгострокова, так і поточна дебіторська та кредиторська заборгованості. Обов'язково вказується сума простроченої заборгованості та заходи, спрямовані на її погашення (у стовпчику "Примітки").

Перелік дебіторів і кредиторів в розрізі контрагентів наводиться за формою:

N
з/п

Назва підприємства, установи, організації

Сума заборгованості, гривень

За що виникла заборгованість

Дата виникнення заборгованості

Примітки

Обов'язково розкривається склад іншої заборгованості (ряд. 1155, 1515, 1690 форми N 1 "Баланс").

У разі зростання заборгованості порівняно з початком року вказуються причини такого зростання.

Крім того, наводиться інформація щодо вжитих заходів із погашення дебіторської та кредиторської заборгованості за формою:

N з/п

Назва прийнятих заходів

Результати прийнятих заходів

1.

 

 

2.

 

 

….

 

 

4. Сплата податків, зборів та обов'язкових платежів

Розкривається інформація про нарахування та сплату податків, зборів та обов'язкових платежів. Вказуються причини виникнення простроченої заборгованості та заходи, спрямовані на її погашення.

У разі зростання податкової заборгованості порівняно з початком року вказуються причини такого зростання.

5. Фінансові результати

Підприємства, що спрацювали прибутково, вказують напрямки використання прибутку.

Підприємства, які отримали збитки, надають детальне пояснення причин збитковості та планові заходи щодо недопущення збитків у майбутньому.

6. Праця і заробітна плата

Розкривається інформація про чисельність працівників підприємства, середньомісячну заробітну плату, умови праці тощо. Проводиться аналіз змін чисельності та заробітної плати порівняно з попереднім роком.

Підприємства, які мають заборгованість із виплати заробітної плати, надають пояснення щодо виникнення заборгованості та вказують шляхи її погашення.

7. Наявність та використання основних засобів і нематеріальних активів

Вказуються суми капітальних інвестицій.

Розкривається інформація про незавершене будівництво, оновлення (у тому числі придбання) та вибуття (у тому числі реалізацію) основних засобів і нематеріальних активів.

Аналізуються зміни вартості основних засобів та капітальних інвестицій порівняно з відповідним періодом минулого року.

8. Утримання об'єктів соціальної сфери

Підприємства, що мають на балансі об'єкти соціальної сфери, розкривають інформацію про витрати на утримання цих об'єктів, наявність заборгованості щодо сплати комунальних платежів, проблемні питання тощо.

9. Зовнішньоекономічна діяльність

Підприємства, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність, розкривають інформацію про наявні контракти, заборгованість. У разі наявності простроченої заборгованості наводяться причини її виникнення та заходи, спрямовані на її погашення.

10. Інше

Розкривається інформація про зміни, що відбулися у статтях фінансової звітності, але не розкриті у попередніх розділах. Крім того, наводиться інформація, яка не наведена безпосередньо у фінансовому звіті, але є обов'язковою для розкриття, за вимогами відповідних положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

11. Проблемні питання та шляхи їх вирішення

Розкриваються основні проблемні питання діяльності підприємства та наводяться заходи, що розробляються керівництвом та спрямовані на успішну роботу у звітному періоді.

Керівник _________________________

Головний бухгалтер ________________

М. П.

Опрос