Идет загрузка документа (372 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Распоряжение о мерах по устранению нарушений действующего законодательства, выявленных при обследовании электрических, теплоиспользующих установок, тепловых сетей

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 25.04.2014

____________________________________
____________________________________
(бланк структурного підрозділу Держенергонагляду)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ N ____

"___" ____________ 20__ р.

На підставі статті 4 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", статті 9 Закону України "Про електроенергетику", статті 14 Закону України "Про теплопостачання"
   (непотрібне викреслити)
                та Акта від "_______" __________________ 20__ р. N _______________
тип заходу ____________________________________________________________________________
                                                                                     (плановий або позаплановий)
вид заходу ____________________________________________________________________________
                                                                   (обстеження, перевірка, огляд, інспектування)
предмет державного енергетичного нагляду ________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                      /вид планових або позапланових робіт з енергетичного нагляду (без скорочень)/
проведеного державним(и) інспектором(ами) (старшим(и) державним(и) інспектором(ами) з енергетичного нагляду _________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                          (посада, прізвище, ім'я, по батькові посадової особи, яка здійснила захід)
за участю _____________________________________________________________________________
           (посада, прізвище, ім'я, по батькові працівників інших уповноважених органів, які взяли участь у здійсненні заходу)
_____________________________________________________________________________________
                 (найменування та місцезнаходження суб'єкта господарювання, щодо діяльності якого здійснювався захід)
_____________________________________________________________________________________
                                   (прізвище, ім'я, по батькові керівника (власника) суб'єкта господарювання)

зобов'язую:  

План заходів щодо виконання Розпорядження надати до "___" __________ 20__ р. за адресою: _________________________________________________________________

Письмову інформацію про виконання кожного пункту Розпорядження подавати не пізніше трьох робочих днів після закінчення терміну його виконання листом чи за факсом (тел./факс ________________).

Про виконання Розпорядження в цілому повідомити до "___" _________ 20__ р. за адресою: ________________________________________________________________

Відповідно до статті 4 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" невиконання цього Розпорядження тягне за собою застосування штрафних санкцій до суб'єкта господарювання.

Відповідно до частини дев'ятої статті 7 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Накласти на __________________________________________________________________________
                                   (повне найменування суб'єкта господарської діяльності, його підпорядкованість, місцезнаходження;
______________________________________________________________________________________
                       номер розрахункового рахунку та назва установи банку; посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника)
штраф у розмірі ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ гривень.

Зазначена сума штрафу сплачується протягом 30 днів з дня прийняття постанови до Державного бюджету України. 

_____________________________________
(керівник органу Держенергонагляду) 

________________
(підпис)  

_____________________
(прізвище, ініціали) 

Розпорядження отримав керівник
суб'єкта господарювання 

 
_________________
(підпис) 

 
______________________
(прізвище, ініціали) 

                                          М. П.
"___" ____________ 20__ р. 

 

 

Відмітка про реєстрацію Розпорядження в канцелярії суб'єкта господарювання

Дата _______ вхідний номер реєстрації ______
Підпис працівника, який здійснив реєстрацію ______

Позначка про надсилання Розпорядження суб'єкта господарювання поштою

Розпорядження відправлено із супровідним листом від "___" ____________ 20__ р. N __________

через поштове відділення N _____ _____________________ ________________
                                                                       (дата)                (підпис інспектора)

Поштове повідомлення про отримання суб'єктом господарювання
Розпорядження отримано _____________ _______________
                                                        (дата)             (підпис інспектора) 

Опрос