Идет загрузка документа (372 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Предписание о мерах по устранению нарушений действующего законодательства, выявленных при обследовании электрических, теплоиспользующих установок, тепловых сетей

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 25.04.2014

____________________________________
____________________________________
(бланк структурного підрозділу Держенергонагляду)

ПРИПИС N ____

"___" ____________ 20__ р.

На підставі статті 4 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", статті 9 Закону України "Про електроенергетику", статті 14 Закону України "Про теплопостачання"
  (непотрібне викреслити)
та Акта від "_______" __________________ 20__ р. N _______________
тип заходу ____________________________________________________________________________
                                                                                                (плановий або позаплановий)
вид заходу ____________________________________________________________________________
                                                                               (обстеження, перевірка, огляд, інспектування)
предмет державного енергетичного нагляду _______________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                           /вид планових або позапланових робіт з енергетичного нагляду (без скорочень)/
_____________________________________________________________________________________
 (посада керівника, найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця, щодо
                                                                                     діяльності яких здійснено захід)
_____________________________________________________________________________________
                                             (прізвище, ім'я, по батькові керівника (власника) суб'єкта господарювання)

приписується: 

План заходів щодо виконання Припису надати до "___" ____________ 20_____ р. за адресою: __________________________________________________________________________

Письмову інформацію про виконання кожного пункту Припису подавати не пізніше трьох робочих днів після закінчення терміну його виконання листом чи за факсом (тел./факс ________________).

Про виконання Припису в цілому повідомити до "___" ____________ 20__ р. за адресою: ___________________________________________________________________________

За ухилення від виконання або несвоєчасне виконання Припису суб'єкти господарювання та його посадові особи несуть відповідальність відповідно до законодавства України.

Державний інспектор
(старший державний інспектор)
з енергетичного нагляду 

 
 
_____________
(підпис) 

 
 
______________________
(прізвище, ініціали) 

Державний інспектор
(старший державний інспектор)
з енергетичного нагляду 

 
 
_____________
(підпис) 

 
 
______________________
(прізвище, ініціали) 

Державний інспектор
(старший державний інспектор)
з енергетичного нагляду 

 
 
_____________
(підпис) 

 
 
______________________
(прізвище, ініціали)

Припис отримав керівник суб'єкта господарювання 

 
_____________
(підпис) 

 
______________________
(прізвище, ініціали) 

                                 М. П.
"___" ____________ 20__ р. 

 

 

Відмітка про реєстрацію Припису в канцелярії суб'єкта господарювання

Дата _______ вхідний номер реєстрації ______ Підпис працівника, який здійснив реєстрацію ______

Позначка про надсилання Припису суб'єкта господарювання поштою

Припис відправлено із супровідним листом від "___" _______ 20___ р. N _____________

через поштове відділення N _____ _____________________ ________________
                                                                                                        (дата)                          (підпис інспектора)

Поштове повідомлення про отримання суб'єктом господарювання
Припису отримано ____________ _____________
                                                         (дата)          (підпис інспектора) 

Опрос