Идет загрузка документа (372 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Уведомление о проведении обследований электрических, теплоиспользующих установок, тепловых сетей

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 25.04.2014

____________________________________
____________________________________
(бланк структурного підрозділу Держенергонагляду)

 
 
від _____________ N ________ 

Керівнику
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
(найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця, щодо діяльності яких здійснюється захід) 

Повідомлення
про проведення заходу

Повідомляю, що в порядку здійснення державного енергетичного нагляду відповідно до статті 4 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", статті 9 Закону України "Про електроенергетику", статті 14 Закону України "Про теплопостачання", Положення про державний енергетичний нагляд за режимами споживання електричної і теплової енергії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.08.96 N 929 (із змінами і доповненнями), з "___" _____________ 20__ р. до "___" ___________ 20__ р. на енергетичних об'єктах _________________________________________________ здійснюватиметься:
                                                                                        (назва суб'єкта господарювання)
тип заходу ____________________________________________________________________________
                                                                                           (плановий або позаплановий)
вид заходу ____________________________________________________________________________
                                                                          (обстеження, перевірка, огляд, інспектування)
предмет державного нагляду ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                      /вид планових або позапланових робіт з енергетичного нагляду (без скорочень)/

Відповідно до частини одинадцятої статті 4 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" Вам необхідно розпорядчим документом призначити уповноважену (их) особу (осіб), у присутності якої (их) буде проводитись захід та яка (і) зобов'язана (і) забезпечити підготовку і надання інформації.

Керівник суб'єкта господарювання зобов'язаний повідомити сторонні організації, які обслуговують його енергоустановки, та орендарів про строки та мету проведення обстеження, забезпечити доступ до енергоустановок, переданих в оренду. 

_______________________________________________
(керівник структурного підрозділу Держенергонагляду) 

________________
(підпис) 

_________________
(прізвище, ініціали) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(лінія відриву)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Повідомлення від ___________ N _____________

надіслано:________________________________________
(факсограмою, телефонограмою, рекомендованим листом)

Повідомлення від ____________N___________ вручено особисто: ____________________________

_________________   ___________________________________________________________________
        (підпис, печатка)                 (прізвище, ім'я та по батькові керівника чи уповноваженої особи суб'єкта господарювання)

Дата отримання повідомлення "___" ____________ 20__ р. 

Опрос