Идет загрузка документа (48 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Заявление на продление действия лицензии на осуществление деятельности, связанной с производством, передачей и поставкой электрической энергии, комбинированным производством тепловой и электрической энергии, производством тепловой энергии на теплоэлектроцентралях и установках с использованием нетрадиционных или возобновляемых источников энергии

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 24.04.2014
Утратил силу

ЗАЯВА
на продовження дії ліцензії

________________________________________________________________________

(найменування, ідентифікаційний код органу, який видав ліцензію)

Заявник_________________________________________________________________

(найменування, місцезнаходження юридичної особи, телефон, факс, телекс)

________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи)

________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові громадянина-підприємця, серія і

________________________________________________________________________

номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання)

місце здійснення діяльності _______________________________________________

організаційно-правова форма ______________________________________________

ідентифікаційний код юридичної особи______________________________________

ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків та інших обов'язкових платежів________________________________________________________________

вид підприємницької діяльності, на яку було видано ліцензію __________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

реєстраційний номер ліцензії ______________________________________________

дата видачі ліцензії_______________________________________________________

термін дії ліцензії ________________________________________________________ 

просить продовжити дію ліцензії __________________________________

(на який термін)

Перелік документів, що додаються: _________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Підпис заявника _________________________________________________________

"_____" _______________ ___ р.

Дата і номер реєстрації заяви "_____" ______________ ___ р.                      N _________

_________________________________

(посада особи, яка прийняла заяву) 

_______________

(підпис) 

___________________

(прізвище та ініціали) 

Опрос