Идет загрузка документа (48 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Заявление на получение лицензии на осуществление деятельности, связанной с производством, передачей и поставкой электрической энергии, комбинированным производством тепловой и электрической энергии, производством тепловой энергии на теплоэлектроцентралях и установках с использованием нетрадиционных или возобновляемых источников энергии

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 24.04.2014
Утратил силу

ЗАЯВА
на отримання ліцензії

Заявник_________________________________________________________________

(найменування, місцезнаходження юридичної особи, телефон, факс, телекс)

________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи)

________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові громадянина-підприємця, серія і

________________________________________________________________________

номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання)

місце здійснення діяльності _______________________________________________

організаційно-правова форма______________________________________________

ідентифікаційний код юридичної особи______________________________________

ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків та інших обов'язкових платежів_____________________________________

розрахунковий рахунок N _____________________ в __________________________

________________________________________________________________________

(найменування кредитної установи)

валютний рахунок N __________________________ в _________________________

________________________________________________________________________

(найменування кредитної установи)

________________________________________________________________________

просить видати ліцензію на здійснення такого виду діяльності:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

встановлена потужність __________________________________________________

річні обсяги _____________________________________________________________

Термін дії ліцензії _______________________________________________________

Надана у заяві інформація - достовірна.

З порядком отримання ліцензії, умовами і правилами здійснення підприємницької діяльності ознайомлений і зобов'язуюсь їх виконувати.

Перелік документів, що додаються: __________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Підпис заявника _________________________________________________________

"_____" _______________ ___ р.

Дата і номер реєстрації заяви "_____" ______________ ___ р. N ________

____________________________________ 

(посада особи, яка прийняла заяву) 

_________________

(підпис) 

____________________

(прізвище та ініціали) 

Опрос