Идет загрузка документа (178 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Заявление на выдачу дубликата лицензии Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 24.04.2014
Утратил силу

ЗАЯВА
на видачу дубліката ліцензії

______________________________________________________________________

(найменування, ідентифікаційний код органу, який видав ліцензію)

Заявник _______________________________________________________________

(найменування, місцезнаходження юридичної особи, тел., факс, телекс)

_______________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи)

_______________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові громадянина-підприємця, серія і

_______________________________________________________________________,

номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання, тел., факс)

організаційно-правова форма _____________________________________________,

ідентифікаційний код юридичної особи_____________________________________,

ідентифікаційний номер фізичної особи_____________________________________, 

вид господарської діяльності, на яку було видано ліцензію __________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________, 

реєстраційний номер ліцензії _____________________________________________,

дата видачі ліцензії ______________________________________________________, 

термін дії ліцензії ________________________________________________________,

просить видати дублікат ліцензії у зв'язку з 

_____________________________
                   (зазначити причини) 

_______________________________________________________________________

Підпис заявника _________________________________________________________

"___" _______________ 199_ р.

Дата і номер реєстрації заяви "___" ______________  199_ р. N _________ 

_______________________________
(посада особи, яка прийняла заяву) 

_______________
(підпис) 

___________________
(ініціали та прізвище) 

Опрос