Идет загрузка документа (178 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Заявление на выдачу лицензии Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 24.04.2014
Утратил силу

ЗАЯВА
на видачу ліцензії

Заявник_______________________________________________________________

(найменування, місцезнаходження юридичної особи, тел., факс, телекс)

______________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи)

______________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові громадянина-підприємця, серія і

_____________________________________________________________________,

номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання)

місце здійснення діяльності  _____________________________________________,

організаційно-правова форма ____________________________________________,

ідентифікаційний код юридичної особи ____________________________________ 

ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків та інших
обов'язкових платежів __________________________________________________, 

розрахунковий рахунок N ___________________ в __________________________,

______________________________________________________________________

(найменування кредитної установи)

валютний рахунок N ________________________ в _________________________

_____________________________________________________________________

(найменування кредитної установи)

_____________________________________________________________________,

просить видати ліцензію на провадження такого виду діяльності:

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________,

встановлена потужність ________________________________________________

річні обсяги ___________________________________________________________ 

Термін дії ліцензії ______________________________________________________. 

Надана в заяві інформація - достовірна.

З порядком отримання ліцензії, умовами і правилами провадження господарської діяльності ознайомлений і зобов'язуюсь їх виконувати.

Перелік документів, що додаються: ________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Підпис заявника ________________________________________________________ 

"___" _______________ 199_ р.

Дата і номер реєстрації заяви "___" _______________ 199_ р. N _________

_______________________________
(посада особи, яка прийняла заяву) 

_______________
(підпис) 

___________________
(ініціали та прізвище) 

Опрос