Идет загрузка документа (52 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Свидетельство (паспорт) специально определенного места для проведения зрелищных мероприятий сексуального или эротического характера

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 24.04.2014

СВІДОЦТВО (ПАСПОРТ)
спеціально визначеного місця для проведення видовищних заходів сексуального чи еротичного характеру

(заповнюється суб'єктом господарювання або уповноваженою ним особою)

___________________________________________________________________________________________________
                                                                               (найменування спеціально визначеного місця)

Відомості про спеціально визначене місце

1. ____________________________________________________________________________________
                                                          (найменування або прізвище, ім'я та по батькові суб'єкта господарювання)

2. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків
_______________________________________________________________________________________

3. Місцезнаходження (місце проживання) суб'єкта господарювання _____________________________
_______________________________________________________________________________________
                                                       (поштовий індекс, область, район, місто (село, селище), вулиця, номер будинку)

Номер телефону _________________________ Форма власності ________________________________

4. Місце провадження діяльності __________________________________________________________
                                                                                                                             (поштовий індекс, область,
___________________________________________________________________________________________________
                                                       район, місто (село, селище), вулиця, номер будинку, номер телефону)

5. Директор (управляючий), уповноважена власником службова особа суб'єкта господарювання, яким проводяться видовищні заходи сексуального чи еротичного характеру
_______________________________________________________________________________________
                                                   (прізвище, ім'я та по батькові, номер і дата укладення трудового договору)
___________________________________________________________________________________________________

6. Режим роботи з ______________ до ________________

Вихідні дні _____________________________________________________________________________

7. Приміщення, у якому суб'єкт господарювання проводить видовищні заходи сексуального чи еротичного характеру ___________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                     (зазначається тип приміщення: окреме, ізольоване (прибудоване, вбудоване, вбудовано-прибудоване)

8. Наявність окремого входу/виходу
_______________________________________________________________________________________
                                                                                                      (такі чи ні)

9. Приміщення, у якому суб'єкт господарювання проводить видовищні заходи сексуального чи еротичного характеру розміщено на ____ поверсі будівлі.

10. Будівля, в якій розміщено приміщення, у якому суб'єкт господарювання проводить видовищні заходи сексуального чи еротичного характеру:
_______________________________________________________________________________________
                                                                         (цегляна, дерев'яна, інша; капітальна/некапітальна;
_______________________________________________________________________________________
                                                                            основне використання будівлі; кількість поверхів)

11. Приміщення, у якому суб'єкт господарювання проводить видовищні заходи сексуального чи еротичного характеру розміщено на відстані _______ метрів від _________________________________
_______________________________________________________________________________________
                      (зазначаються місця відпочинку населення, освітні заклади дня неповнолітніх, пам'ятки історії й культури,
___________________________________________________________________________________________________
                                                                          сакральні і ритуальні об'єкти, військові частини)

12. Зовнішнє оформлення приміщення, у якому суб'єкт господарювання проводить видовищні заходи сексуального чи еротичного характеру
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
                                                                          (зазначається наявність або відсутність реклами тощо)

13. Наявність інженерного обладнання для забезпечення (із зазначенням виду):
теплопостачання _______________________________________________________________________
                                                                                                    (централізоване, автономне)
вентиляції _____________________________________________________________________________
                                                              (механічна, природна, припливно-витяжна з механічним спонуканням)
водопостачання ________________________________________________________________________
                                                                                                         (центральне, автономне)
освітлення _____________________________________________________________________________
                                                                                                         (електричне, природне)
каналізації _____________________________________________________________________________
                                                                                                         (центральна, автономна)

14. Структура приміщення, у якому суб'єкт господарювання проводить видовищні заходи сексуального чи еротичного характеру із зазначенням площі:
загальна площа, кв. метрів; _______________________________________________________________
у тому числі:
загального залу для відпочинку відвідувачів _________________________________________________
приміщень для індивідуального відпочинку відвідувачів _______________________________________
службово-побутових приміщень ___________________________________________________________
додаткових приміщень ___________________________________________________________________
допоміжних приміщень __________________________________________________________________
зони робочих місць персоналу ____________________________________________________________
зони обслуговування відвідувачів __________________________________________________________
сцени _________________________________________________________________________________
танцювального майданчика ______________________________________________________________

15. Дата прийняття та номер дозвільного документа, виданого державною санітарно-епідеміологічною службою про дотримання необхідних санітарних та гігієнічних норм
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

16. Дата прийняття та номер позитивного висновку Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі _________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Суб'єкт господарювання
(уповноважена ним особа)

 

 

______________________________
(посада)

_________________
(підпис)

_____________________________________
(ініціали та прізвище)

М. П. ___ ____________ 20__ р.

 

 

Довідка
про відповідність свідоцтва (паспорта) спеціально визначеного місця для проведення видовищних заходів сексуального чи еротичного характеру

(заповнюється посадовою особою органу місцевого самоврядування за місцем здійснення діяльності)

___ ____________ 20__ р.

________________________________
(назва населеного пункту)

Посадовою особою _____________________________________________________________________
                                                                                                   (посада, прізвище та ініціали)
проведено огляд приміщення, у якому суб'єкт господарювання проводить видовищні заходи сексуального чи еротичного характеру
______________________________________________________________________________________
                                                                          (найменування та/або номер)
______________________________________________________________________________________
                                              (адреса місця провадження діяльності: поштовий індекс, область)
______________________________________________________________________________________
                                           (район, місто (село, селище), вулиця, номер будинку, номер телефону)
стосовно пристойного зовнішнього оформлення та огляд прилеглої території, яка знаходиться в радіусі _______ метрів щодо наявності місць масового відпочинку, освітніх закладів для неповнолітніх, пам'яток історії й культури, сакральних і ритуальних об'єктів та військових частин. При огляді встановлено, що _____________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                                                             (зазначаються результати огляду)
______________________________________________________________________________________

Огляд проведено у присутності суб'єкта господарювання (уповноваженої ним особи)
______________________________________________________________________________________
                                                                         (прізвище, ім'я та по батькові, посада)

Під час проведення огляду встановлено, що суб'єкт господарювання проводить/має намір проводити видовищні заходи сексуального чи еротичного характеру.

Будівля, в якій розміщено приміщення, у якому суб'єкт господарювання проводить видовищні заходи сексуального чи еротичного характеру:
______________________________________________________________________________________
                                                                 (капітальна/некапітальна, житлова/нежитлова)

Приміщення, у якому суб'єкт господарювання проводить видовищні заходи сексуального чи еротичного характеру розміщено на _______ поверсі _____________________________ приміщення.
                                                                                                                                   (ізольованого/неізольованого)

Наявність окремого входу/виходу _________________________________________________________
                                                                                                                                       (так чи ні)

Загальна площа приміщення __________ кв. метрів.

Приміщення, у якому суб'єкт господарювання проводить видовищні заходи сексуального чи еротичного характеру належить йому на праві власності, використовується на умовах оренди
______________________________________________________________________________________
                                                                        (документи, що підтверджують
______________________________________________________________________________________
                                                  право користування приміщенням або право власності на нього)

Наявність позитивного висновку, рішення Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі _______________________________________________________________________

Директор (управляючий), уповноважена власником службова особа суб'єкта господарювання, яким проводяться видовищні заходи сексуального чи еротичного характеру: _________________________
______________________________________________________________________________________
                                      (прізвище, ім'я та по батькові, освіта, номер і дата укладення трудового договору)

Дата прийняття та номер рішення органу державної влади / органу місцевого самоврядування про визначення додатково території та місця, в яких заборонено проведення видовищних заходів сексуального чи еротичного характеру
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Дата прийняття та номер рішення органу державної влади / органу місцевого самоврядування щодо спеціально відведеного місця ____________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Посадова особа

 

 

________________________________
(посада)

_____________
(підпис)

________________________________
(ініціали та прізвище)

Опрос