Идет загрузка документа (52 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Свидетельство (паспорт) специально определенного места для распространения продукции сексуального или эротического характера

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 24.04.2014

СВІДОЦТВО (ПАСПОРТ)
спеціально визначеного місця для розповсюдження продукції сексуального чи еротичного характеру

(заповнюється суб'єктом господарювання або уповноваженою ним особою)

__________________________________________________________________________________________________
                                                                           (найменування спеціально визначеного місця)

Відомості про спеціально визначене місце

1. ____________________________________________________________________________________
                                           (найменування або прізвище, ім'я та по батькові суб'єкта господарювання)

2. Ідентифікаційний код / реєстраційний номер облікової картки платника податків
______________________________________________________________________________________

3. Місцезнаходження (місце проживання) суб'єкта господарювання ____________________________
______________________________________________________________________________________
                                                 (поштовий індекс, область, район, місто (село, селище), вулиця, номер будинку)

Номер телефону _______________________ Форма власності _________________________________

4. Місце провадження діяльності _________________________________________________________
                                                                                                                    (поштовий індекс, область,
__________________________________________________________________________________________________
                                                      район, місто (село, селище), вулиця, номер будинку, номер телефону)

5. Директор (управляючий), уповноважена власником службова особа суб'єкта господарювання, яким здійснюється торгівля ______________________________________________________________
                                                                                                             (прізвище, ім'я та по батькові,
______________________________________________________________________________________
                                                                                      номер і дата укладання трудового договору)

6. Режим роботи з __________ до ___________

Вихідні дні ____________________________________________________________________________

7. Приміщення, у якому суб'єкт господарювання здійснює торгівлю:
______________________________________________________________________________________
                      (зазначається тип приміщення: окреме, ізольоване (прибудоване, вбудоване, вбудовано-прибудоване),
__________________________________________________________________________________________________

8. Наявність окремого входу/виходу _______________________________________________________
                                                                                                                                                     (так чи ні)

9. Приміщення, у якому суб'єкт господарювання здійснює торгівлю розміщено на ___ поверсі будівлі.

10. Будівля, де розміщено приміщення, у якому суб'єкт господарювання здійснює торгівлю:
______________________________________________________________________________________
                                                                       (цегляна, дерев'яна, інша; капітальна/некапітальна;
______________________________________________________________________________________
                                                                        основне використання будівлі; кількість поверхів)

11. Приміщення, у якому суб'єкт господарювання здійснює торгівлю розміщено на відстані ________ метрів від _____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                       (зазначаються місця відпочинку населення, освітні заклади для неповнолітніх, пам'ятки історії і культури,
______________________________________________________________________________________
                                                                            сакральні і ритуальні об'єкти, військові частини)

12. Зовнішнє оформлення приміщення, у якому суб'єкт господарювання здійснює торгівлю
 _____________________________________________________________________________________
                                                                          (зазначається наявність або відсутність реклами тощо)

13. Дата прийняття та номер позитивного висновку Національної експертної комісії України з питань
 захисту суспільної моралі _______________________________________________________________

14. Кількість одиниць продукції, на яку виданий позитивний висновок Національної експертної
комісії України з питань захисту суспільної моралі ___________________________________________

Суб'єкт господарювання
 (уповноважена ним особа)

 

 

___________________________________
(посада)

_________________
(підпис)

_________________________________
(ініціали та прізвище)

М. П. ___ ____________ 20__ р.

 

 

Довідка
про відповідність свідоцтва (паспорта) спеціально визначеного місця для розповсюдження продукції сексуального чи еротичного характеру

(заповнюється посадовою особою органу місцевого самоврядування за місцем здійснення діяльності)

___ ____________ 20__ р.

________________________________
(назва населеного пункту)

Посадовою особою _____________________________________________________________________
                                                                                                              (посада, прізвище та ініціали)
проведено огляд приміщення, у якому суб'єкт господарювання здійснює торгівлю:
______________________________________________________________________________________
                                                                                                (найменування та/або номер)
__________________________________________________________________________________________________
                                                                       (адреса місця провадження діяльності: поштовий індекс, область,
______________________________________________________________________________________
                                                               район, місто (село, селище), вулиця, номер будинку, номер телефону)
стосовно пристойного зовнішнього оформлення та огляд прилеглої території, яка знаходиться в радіусі ______ метрів щодо наявності місць масового відпочинку, освітніх закладів для неповнолітніх, пам'яток історії й культури, сакральних і ритуальних об'єктів та військових частин. При огляді встановлено, що ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                                                                            (зазначаються результати огляду)
 __________________________________________________________________________________________________

Огляд проведено у присутності суб'єкта господарювання (уповноваженої ним особи)
______________________________________________________________________________________
                                                                                         (прізвище, ім'я та по батькові, посада)

Під час проведення огляду встановлено, що суб'єкт господарювання здійснює / має намір здійснювати торгівлю продукцією сексуального чи еротичного характеру
______________________________________________________________________________________
                                                                                    (зазначається вид торгівлі - оптова, роздрібна)

Будівля, де розміщено приміщення, у якому суб'єкт господарювання здійснює торгівлю:
______________________________________________________________________________________
                                                                                 (капітальна/некапітальна, житлова/нежитлова)

Основне використання будівлі ___________________________________________________________

Приміщення, у якому суб'єкт господарювання здійснює торгівлю розміщено на ____________
поверсі ____________________________________ приміщення.
                                       (ізольованого/неізольованого)

Загальна площа приміщення _______ кв. метрів.

Приміщення, у якому суб'єкт господарювання здійснює торгівлю належить йому на праві власності, використовується на умовах оренди
______________________________________________________________________________________
                                                                                         (документи, що підтверджують
______________________________________________________________________________________
                                                                 право користування приміщенням або право власності на нього)

Наявність позитивного висновку, рішення Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі _______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Кількість одиниць продукції, на яку виданий позитивний висновок, рішення Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі __________________________________

Директор (управляючий), уповноважена власником службова особа торгівельного об'єкту:  
______________________________________________________________________________________
                                                        (прізвище, ім'я та по батькові, номер і дата укладення трудового договору)
 _____________________________________________________________________________________

Дата прийняття та номер рішення органу державної влади / органу місцевого самоврядування про визначення додатково території та місця, в яких заборонено розповсюдження продукції сексуального характеру _____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Дата прийняття та номер рішення органу державної влади / органу місцевого самоврядування щодо способу розповсюдження продукції сексуального чи еротичного характеру ______________________________________________________________________________________

Дата прийняття та номер рішення органу державної влади / органу місцевого самоврядування щодо спеціально відведеного місця ____________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Посадова особа

 

 

_______________________________
(посада)

_____________
(підпис)

________________________________
(ініціали та прізвище)

М. П. ___ ____________ 20__ р.

 

 

Опрос