Идет загрузка документа (177 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Журнал регистрации заключений, составленных по результатам рассмотрения возражений плательщика налогов к акту (справке) проверки

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 23.04.2014
Утратил силу

Зразок форми Журналу реєстрації висновків, складених за результатами розгляду заперечень платника податків до акта (довідки) перевірки

Журнал реєстрації висновків, складених за результатами розгляду заперечень платника податків до акта (довідки) перевірки

N з/п

Код регіо-
ну

Код райо-
ну

N вис-
новку

Дата складе-
ного вис-
новку

П. І. Б. керів-
ника (заступ-
ника керів-
ника), що затвер-
див висно-
вок

Код за ЄДРПОУ / реєстра-
ційний номер облікової картки платника податків або номер та серія паспорта (для фізичних осіб)****

Наймену-
вання / П. І. Б. платника податків

Дата складе-
ного акта (довідки) пере-
вірки

Номер складе-
ного акта (довідки) пере-
вірки

Підлягає нараху-
ванню грошових зобов'я-
зань за актом перевірки всього, тис. грн.

Дата отри-
мання запере-
чення до акта (довідки) пере-
вірки

Подано платником заперечення до акта (довідки)

Результати розгляду заперечень

Дата надання відповіді платнику податків

***Інше

* Висновки перевірки підтверджено

** Висновки перевірки не підтверджено

Кіль-
кість питань

На суму, тис. грн.

Кіль-
кість питань

На суму, тис. грн.

Кіль-
кість питань

На суму, тис. грн.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опрос