Идет загрузка документа (177 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Уведомление [относительно проведения документальной плановой или внеплановой невыездной проверки]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 23.04.2014
Утратил силу

Зразок форми повідомлення

Повідомлення від "___" ____________ 20__ року N ______

На підставі ________________________________________________ Податкового кодексу України
                                            (вказати відповідний підпункт, пункт, статтю)
та наказу_____________________________________________________________________________
                                                                         (номер та дата наказу про проведення перевірки)
_____________________________________________________________________________________
                                                                  (найменування органу державної податкової служби)
буде проведено з "___" ____________ 20__ року за адресою _________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                                 (вказати місце проведення перевірки)
документальну планову/позапланову невиїзну перевірку __________________________________
_____________________________________________________________________________________
(найменування / П. І. Б. платника податку, код ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків
                                                                 або номер та серія паспорта (для фізичних осіб)*,
з питань дотримання податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби.

Відповідно до пункту 85.2 статті 85 розділу II Податкового кодексу України слід, починаючи із зазначеного терміну, забезпечити надання всіх необхідних документів, що підтверджують дані податкових декларацій (розрахунків), зокрема фінансову, статистичну та іншу звітність, регістри податкового та бухгалтерського обліку, ведення яких передбачено законом, а також первинні та інші документи, які використовувались в бухгалтерському та податковому обліку і пов'язані з нарахуванням і сплатою податків та зборів, виконанням вимог іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби.**

Додаток: копія наказу про проведення документальної позапланової невиїзної перевірки.

_____________________________________________________________________________________
(Посада керівника (заступника керівника)                                  (Підпис)                                                (П. І. Б.)
   органу державної податкової служби)

М. П.

_____________________________________________________________________________________

Розписка N ___***

Я _______________________________________________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові платника податку (посадової особи платника податку
(вказати займану посаду) або його законного представника)

повідомлення та копію наказу про проведення позапланової документальної невиїзної перевірки
_____________________________________________________________________________ одержав.
                                                             (повне найменування / П. І. Б. платника податку)

____________
(дата)

 

___________________
(підпис)

____________
* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.

** Великий платник податків зобов'язаний також надати в електронному вигляді копії документів з обліку доходів, витрат та інших показників, пов'язаних із визначенням об'єктів оподаткування (податкових зобов'язань), первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов'язаних з обчисленням та сплатою податків і зборів, не пізніше робочого дня, наступного за днем початку документальної перевірки.

*** Номер розписки відповідає номеру повідомлення.

Опрос