Идет загрузка документа (177 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Уведомление [о проведении документальной плановой проверки плательщика налога]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 23.04.2014
Утратил силу

Зразок форми Повідомлення

Повідомлення від "___" ____________ 20__ року N ________

Згідно з планом-графіком проведення перевірок ___________________________________________,
                                                                                                                     (найменування органу державної податкової служби)
на підставі статті 77 Податкового кодексу України та наказу _________________________________
                                                                                                                                   (номер та дата наказу про проведення перевірки)
з "___" ____________ 20__ року буде проводитись документальна планова перевірка
_____________________________________________________________________________________
   (найменування / П. І. Б. платника податку, код ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків
                                                                      або номер та серія паспорта (для фізичних осіб)*
з питань дотримання податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби.

У зв'язку з вказаним ___________________________________________________________________
                                                                                                (найменування / П. І. Б. платника податку)
відповідно до пункту 85.2 статті 85 розділу II Податкового кодексу України слід, починаючи із зазначеного терміну, забезпечити надання всіх необхідних документів, що підтверджують дані податкових декларацій (розрахунків), зокрема фінансову, статистичну та іншу звітність, регістри податкового та бухгалтерського обліку, ведення яких передбачено законом, а також первинні та інші документи, які використовувались в бухгалтерському та податковому обліку і пов'язані з нарахуванням і сплатою податків та зборів, виконанням вимог іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби.**

_________________________________
(Посада керівника органу
державної податкової служби)

______________
(Підпис)

_______________________
(П. І. Б.)

                М. П.

 

 

Додаток: копія наказу про проведення документальної планової перевірки.
_____________________________________________________________________________________

Розписка N ___***

Я ___________________________________________________________________________________,
                                       (прізвище, ім'я, по батькові платника податку (посадової особи платника податку
                                           (вказати займану посаду) або його законного (уповноваженого) представника)
повідомлення та копію наказу про проведення документальної планової перевірки ______________
_____________________________________________________________________ одержав.
                                                (повне найменування / П. І. Б. платника податку)

____________
(дата)

 

____________
(підпис)

____________
* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.

** Великий платник податків зобов'язаний також надати в електронному вигляді копії документів з обліку доходів, витрат та інших показників, пов'язаних із визначенням об'єктів оподаткування (податкових зобов'язань), первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов'язаних з обчисленням та сплатою податків і зборів, не пізніше робочого дня, наступного за днем початку документальної перевірки.

*** Номер розписки відповідає номеру повідомлення.

Опрос