Идет загрузка документа (177 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Направление на проверку [относительно плательщика налога]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 23.04.2014
Утратил силу

Зразок форми Направлення на перевірку

Направлення на перевірку

від "___" ____________ 20__ року N ______

На підставі ________________________________________________ Податкового кодексу України
                                             (вказати відповідний підпункт, пункт, статтю)
та наказу ____________________________________________________________________________
                                                                               (номер та дата наказу про проведення перевірки)
____________________________________________________________________________________
                                                                (найменування органу державної податкової служби)
проводить з "___" ____________ 20__ року ______________________________________ перевірку
                                                                                                                            (вказати вид перевірки)
_____________________________________________________________________________________
                      (найменування / П. І. Б. платника податку, код ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки
                                                   платника податків або номер та серія паспорта (для фізичних осіб)*,
_____________________________________________________________________________________
                                                            або реквізити об'єкта, перевірка якого проводиться)
тривалістю _________________________________________ робочих днів / діб.
                                         (вказати кількість робочих днів або діб)             (непотрібне викреслити)

Мета перевірки _______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Посада, прізвище, ім'я, по батькові посадової (службової) особи органу державної податкової служби, що здійснює перевірку _________________________________________________________

_________________________________
(Посада керівника (заступника керівника)
органу державної податкової служби)

______________
(Підпис)

_______________________
(П. І. Б.)

              М. П.

 

 

_____________________________________________________________________________________

Строк проведення перевірки продовжено з "___" ____________ 20__ року на ___ робочих днів / діб
                                                                                                                                                                            (непотрібне викреслити)
на підставі __________________________________________________________________________.
                                                  (дата та номер наказу, найменування органу державної податкової служби)

_________________________________
(Посада керівника (заступника керівника)
органу державної податкової служби)

______________
(Підпис)

_______________________
(П. І. Б.)

              М. П.

 

 

_____________________________________________________________________________________

Строк проведення перевірки продовжено з "___" ____________ 20__ року на ___ робочих днів / діб
                                                                                                                                                                                 (непотрібне викреслити)
на підставі __________________________________________________________________________.
                                                     (дата та номер наказу, найменування органу державної податкової служби)

_________________________________
(Посада керівника (заступника керівника)
органу державної податкової служби)

______________
(Підпис)

_______________________
(П. І. Б.)

              М. П.

 

 

_____________________________________________________________________________________

Мені, _______________________________________________________________________________
     (прізвище, ім'я, по батькові платника податку (посадової (службової) особи платника податку або його законного
      (уповноваженого) представника, займана посада / або прізвище, ім'я, по батькові, посада представників платника
                                                     податків або осіб, що фактично проводять розрахункові операції)
пред'явлено службове посвідчення та направлення від "___" ____________ 20__ року N __________
на проведення перевірки

____________
(дата)

____________________
(час ознайомлення)

 

________________
(підпис)

та вручено копію наказу від "___" ____________ 20__ року N _________ про проведення _________
                                                                                                                                                        (документальної виїзної або фактичної)
перевірки

____________
(дата)

____________________
(час вручення)

 

________________
(підпис)

____________
* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.

Опрос