Идет загрузка документа (52 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Представление о замене членов участковой избирательной комиссии по выборам Президента Украины специального избирательного участка, образованного в исключительном случае

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 17.04.2014
Утратил силу

___________________________________________
(вид та дата проведення виборів)

ПОДАННЯ
про заміну членів дільничної виборчої комісії з виборів Президента України спеціальної виборчої дільниці, утвореної у винятковому випадку

Окружна виборча комісія з виборів Президента України територіального виборчого округу N ____ просить припинити повноваження таких (такого) членів (члена) дільничної виборчої комісії з виборів Президента України спеціальної виборчої дільниці N ____, утвореної у винятковому випадку у __________________________________________________________________________________________________________________:
                            (назва та юридична адреса нового стаціонарного закладу охорони здоров'я, установи виконання покарань, слідчого ізолятора або іншого закладу чи установи)

N з/п

Прізвище, ім'я (усі власні імена), по батькові (за наявності)

Число, місяць, рік народження (чч.мм.рррр)

1

2

3

та подає на заміну для включення до складу дільничної виборчої комісії з виборів Президента України спеціальної виборчої дільниці, утвореної у винятковому випадку, такі (таку) кандидатури (кандидатуру):

Прізвище, ім'я (усі власні імена), по батькові (за наявності)

Число, місяць, рік народження
(чч.мм.рррр)

Громадянство

Місце проживання та адреса житла

Контактні телефони

Володіння державною мовою

Освіта (загальна середня, вища)

Місце роботи

Займана посада

Наявність досвіду щодо участі в роботі виборчих комісій

Відомості про відсутність в особи судимості за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, злочину проти виборчих прав громадян чи корупційного злочину, яка не погашена або не знята у встановленому законом порядку

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Запропоновані особи відповідають вимогам частин дев'ятої, десятої статті 24, частини третьої статті 29 Закону України "Про вибори Президента України".

Додаток: заяви осіб (заява особи) про згоду на участь у роботі відповідної дільничної виборчої комісії від цього суб'єкта подання (із зазначенням згоди виконувати посадові обов'язки голови, заступника голови чи секретаря дільничної виборчої комісії та про ненадання згоди на участь у роботі виборчої комісії іншим суб'єктам подання на відповідних виборах), ксерокопії першої та другої сторінок паспорта громадянина України (ксерокопії тимчасового посвідчення громадянина України) на ____ аркушах.

Голова окружної виборчої комісії

 

______________
(підпис)

 
М. П.

_______________________
(прізвище, ініціали)

"___" ____________ 20__ року

Примітка. Подання вноситься на паперовому носії та в електронному вигляді у форматі MS Word на оптичному носії інформації (CD-R або DVD-R).

Опрос