Идет загрузка документа (75 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Информация об исполнении единой сметы расходов для подготовки и проведения выборов Президента Украины

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 11.04.2014
Утратил силу

ІНФОРМАЦІЯ
про виконання єдиного кошторису видатків для підготовки та проведення виборів Президента України
за ____________ 20__ року

Окружна виборча комісія з виборів Президента України територіального виборчого округу N

_____________________________________________________________________________________
                                                                            (назва бюджетної установи, організації)

_____________________________________________________________________________________
                                                                            (найменування міста, району, області)

Вид бюджету - державний;

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету - 673 "Центральна виборча комісія",

код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету - ____________________________________________________________________________________,
                                     (код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
____________________________________________________________________________________

грн.

Найменування

Код

Затверджено єдиним кошторисом видатків

Надійшло коштів за звітний період

Касові видатки

Фактичні видатки

Залишок коштів

Відхилення фактичних видатків від касових видатків

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього

х

 

 

 

 

 

 

Поточні видатки

2000

 

х

 

 

х

 

Оплата праці

2110

 

х

 

 

х

 

Заробітна плата

2111

 

х

 

 

х

 

Грошове забезпечення військовослужбовців

2112

 

х

 

 

х

 

Нарахування на оплату праці

2120

 

х

 

 

х

 

Використання товарів і послуг

2200

 

х

 

 

х

 

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

 

х

 

 

х

 

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

2220

 

х

 

 

х

 

Продукти харчування

2230

 

х

 

 

х

 

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

 

х

 

 

х

 

Видатки на відрядження

2250

 

х

 

 

х

 

Видатки та заходи спеціального призначення

2260

 

х

 

 

х

 

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

 

х

 

 

х

 

Оплата теплопостачання

2271

 

х

 

 

х

 

Оплата водопостачання і водовідведення

2272

 

х

 

 

х

 

Оплата електроенергії

2273

 

х

 

 

х

 

Оплата природного газу

2274

 

х

 

 

х

 

Оплата інших енергоносіїв

2275

 

х

 

 

х

 

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм

2280

 

х

 

 

х

 

Дослідження і розробки,окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

2281

 

х

 

 

х

 

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

2282

 

х

 

 

х

 

Обслуговування боргових зобов'язань

2400

 

х

 

 

х

 

Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань

2410

 

х

 

 

х

 

Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань

2420

 

х

 

 

х

 

Поточні трансферти

2600

 

х

 

 

х

 

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

2610

 

х

 

 

х

 

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

2620

 

х

 

 

х

 

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

2630

 

х

 

 

х

 

Соціальне забезпечення

2700

 

х

 

 

х

 

Виплата пенсій і допомоги

2710

 

х

 

 

х

 

Стипендії

2720

 

х

 

 

х

 

Інші виплати населенню

2730

 

х

 

 

х

 

Інші поточні видатки

2800

 

х

 

 

х

 

Капітальні видатки

3000

 

х

 

 

х

 

Придбання основного капіталу

3100

 

х

 

 

х

 

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3110

 

х

 

 

х

 

Капітальне будівництво (придбання)

3120

 

х

 

 

х

 

Капітальне будівництво (придбання) житла

3121

 

х

 

 

х

 

Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів

3122

 

х

 

 

х

 

Капітальний ремонт

3130

 

х

 

 

х

 

Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)

3131

 

х

 

 

х

 

Капітальний ремонт інших об'єктів

3132

 

х

 

 

х

 

Реконструкція та реставрація

3140

 

х

 

 

х

 

Реконструкція житлового фонду (приміщень)

3141

 

х

 

 

х

 

Реконструкція та реставрація інших об'єктів

3142

 

х

 

 

х

 

Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури

3143

 

х

 

 

х

 

Створення державних запасів і резервів

3150

 

х

 

 

х

 

Придбання землі і нематеріальних активів

3160

 

х

 

 

х

 

Капітальні трансферти

3200

 

х

 

 

х

 

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

3210

 

х

 

 

х

 

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

3220

 

х

 

 

х

 

Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

3230

 

х

 

 

х

 

Капітальні трансферти населенню

3240

 

х

 

 

х

 

Надання внутрішніх кредитів

4110

 

х

 

 

х

 

Надання кредитів органам державного управління інших рівнів

4111

 

х

 

 

х

 

Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям

4112

 

х

 

 

х

 

Надання інших внутрішніх кредитів

4113

 

х

 

 

х

 

Надання зовнішніх кредитів

4210

 

х

 

 

х

 

Нерозподілені видатки

9000

 

х

 

 

х

 

Голова (заступник голови)
окружної виборчої комісії
з виборів Президента України
територіального виборчого округу N ____

 
 
 
____________
(підпис)

 
 
 
___________________________
(прізвище, ініціали)

Головний бухгалтер
окружної виборчої комісії
з виборів Президента України
територіального виборчого округу N ____

 
 
 
____________
(підпис)

 
 
 
___________________________
(прізвище, ініціали)

"___" ____________ 20__ року

М. П.

 

Опрос