Идет загрузка документа (78 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Протокол Центральной избирательной комиссии о передаче участковым избирательным комиссиям зарубежных избирательных участков избирательных бюллетеней по выборам Президента Украины

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 11.04.2014

_____________________________________________________
(вид та дата проведення виборів)

Примірник ___________

ПРОТОКОЛ
Центральної виборчої комісії про передачу дільничним виборчим комісіям закордонних виборчих дільниць виборчих бюлетенів з виборів Президента України

"___" ____________ 20__ року
                      (дата складення)

Відповідно до частини третьої статті 21, частини шостої статті 73 Закону України "Про вибори Президента України" Центральна виборча комісія на своєму засіданні передала дільничним виборчим комісіям закордонних виборчих дільниць через представника Міністерства закордонних
справ України _________________________________________________________________________
               (найменування посади представника Міністерства закордонних справ України, його прізвище, ім'я та по батькові)
______________________________________________________________________________________
виборчі бюлетені з виборів Президента України для голосування (повторного голосування) у закордонному виборчому окрузі, отримані від
_____________________________________________________________________________________,
                                                                             (назва підприємства-виготовлювача)
в упаковці підприємства-виготовлювача у кількості (відповідно до маркування на упаковці підприємства-виготовлювача) ___________________________________________________________
_______________________________________________________________________________, а саме:
                                                                                    (цифрами та прописом)

Номер закордонної виборчої дільниці

Кількість виборців у списку виборців на день складення протоколу

Кількість переданих на закордонну виборчу дільницю виборчих бюлетенів (відповідно до маркування на упаковці підприємства-виготовлювача

цифрами

прописом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова
Центральної виборчої комісії

 
_______________
(підпис)

 
_________________________________
(прізвище, ініціали)

Заступник Голови
Центральної виборчої комісії

 
_______________
(підпис)

 
_________________________________
(прізвище, ініціали)

Заступник Голови
Центральної виборчої комісії

 
_______________
(підпис)

 
_________________________________
(прізвище, ініціали)

Секретар
Центральної виборчої комісії

 
_______________
(підпис)

 
_________________________________
(прізвище, ініціали)

Члени Центральної виборчої комісії:

______________
(підпис)

_________________________
(прізвище, ініціали)

______________
(підпис)

_________________________
(прізвище, ініціали)

______________

_________________________

______________

_________________________

______________

_________________________

______________

_________________________

______________

_________________________

______________

_________________________

______________

_________________________

______________

_________________________

______________

_________________________

______________

_________________________

 

М. П.

 

 

Уповноважений представник Міністерства
закордонних справ України

______________
(підпис)

___________________________
(прізвище, ініціали)

Перший примірник протоколу мають право підписати
присутні на засіданні комісії:

кандидати на пост Президента України:

______________
(підпис)

_________________________
(прізвище та ініціали)

______________
(підпис)

_________________________
(прізвище та ініціали)

______________

_________________________

______________

_________________________

______________

_________________________

______________

_________________________

______________

_________________________

______________

_________________________

______________

_________________________

______________

_________________________

______________

_________________________

______________

_________________________

______________

_________________________

______________

_________________________

______________

_________________________

______________

_________________________

______________

_________________________

______________

_________________________

______________

_________________________

______________

_________________________

______________

_________________________

______________

_________________________

уповноважені представники кандидатів на пост Президента України
у Центральній виборчій комісії з правом дорадчого голосу:

______________
(підпис)

_________________________
(прізвище та ініціали)

______________
(підпис)

_________________________
(прізвище та ініціали)

______________

_________________________

______________

_________________________

______________

_________________________

______________

_________________________

______________

_________________________

______________

_________________________

______________

_________________________

______________

_________________________

______________

_________________________

______________

_________________________

______________

_________________________

______________

_________________________

______________

_________________________

______________

_________________________

______________

_________________________

______________

_________________________

______________

_________________________

______________

_________________________

довірені особи кандидатів на пост Президента України:

______________
(підпис)

_________________________
(прізвище та ініціали)

______________
(підпис)

_________________________
(прізвище та ініціали)

______________

_________________________

______________

_________________________

______________

_________________________

______________

_________________________

______________

_________________________

______________

_________________________

______________

_________________________

______________

_________________________

______________

_________________________

______________

_________________________

______________

_________________________

______________

_________________________

______________

_________________________

______________

_________________________

______________

_________________________

______________

_________________________

______________

_________________________

______________

_________________________

офіційні спостерігачі:

______________
(підпис)

_________________________
(прізвище та ініціали)

______________
(підпис)

_________________________
(прізвище та ініціали)

______________

_________________________

______________

_________________________

______________

_________________________

______________

_________________________

______________

_________________________

______________

_________________________

______________

_________________________

______________

_________________________

______________

_________________________

______________

_________________________

Примітки:

1. Протокол складається у двох примірниках. Примірники протоколу нумеруються і мають однакову юридичну силу.

Перший примірник протоколу залишається в Центральній виборчій комісії, другий - разом з витягами із протоколу для кожної закордонної виборчої дільниці передається представнику Міністерства закордонних справ України.

2. Відомості протоколу не пізніше наступного дня після його складення оприлюднюються на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

Опрос