Идет загрузка документа (19 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Примерная программа ревизии финансово-хозяйственной деятельности

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 09.04.2014

ПРИМІРНА ПРОГРАМА
ревізії фінансово-господарської діяльності

__________________________________________________________________________________
(назва бюджетної установи)

за ______________________
(період ревізії)

Мета ревізії: перевірка дотримання законодавства.

Основні питання ревізії1:

I. Стан усунення порушень та недоліків, виявлених попередніми ревізіями (перевірками).

II. Дотриманням законодавства на всіх стадіях бюджетного процесу щодо державного і місцевих бюджетів.

1. Стан виконання функцій головного розпорядника бюджетних коштів2.

1.1. Формування мережі розпорядників та одержувачів бюджетних коштів.

1.2. Складання бюджетних запитів, обґрунтованість включених до них показників.

1.3. Розгляд та затвердження проектів кошторисів розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та планів використання бюджетних коштів одержувачів, обґрунтованість затверджених у них показників. Дотримання порядку внесення змін до кошторисів.

1.4. Складання паспортів бюджетних програм, обґрунтованість затверджених у них показників та стан їх виконання (у разі застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі). Складання звітів про виконання паспортів бюджетних програм.

2. Використання і збереження державних фінансових ресурсів, необоротних та інших активів.

2.1. Правильність визначення потреби в бюджетних коштах, в тому числі при складанні планових бюджетних показників. Складання та затвердження кошторису та інших документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету. Внесення змін до кошторису. Загальний стан виконання кошторису.

2.2. Стан використання коштів, виділених на здійснення заходів і завдань державних цільових програм та/або місцевих програм3.

2.3. Ведення касових операцій. Розрахунки з підзвітними особами, у тому числі щодо видатків на відрядження.

2.4. Операції на реєстраційних рахунках, відкритих в органах Державної казначейської служби, та рахунках в установах банків.

2.5. Штатна дисципліна. Видатки на оплату праці працівників та нарахування на заробітну плату.

2.6. Взяття та облік зобов'язань, у тому числі відповідність взятих бюджетних зобов'язань відповідним бюджетним асигнуванням, паспорту бюджетної програми (у разі застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі). Стан розрахунково-платіжної дисципліни та виконання господарських договорів. Правильність відображення дебіторської та кредиторської заборгованості. Стан претензійно-позовної роботи.

2.7. Стан збереження майна, використання оборотних та необоротних активів.

2.8. Видатки на капітальне будівництво, реконструкцію та ремонт.

2.9. Утворення та використання власних надходжень бюджетних установ. Надання адміністративних послуг.

2.10. Забезпечення цільового використання бюджетних коштів.

2.11. Стан виконання заходів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.2014 N 65.

2.12. Дотримання законодавства про державні закупівлі.

3. Забезпечення цільового використання і своєчасного повернення кредитів (позик), одержаних під державні (місцеві) гарантії.

4. Стан і достовірність бухгалтерського обліку, фінансової і бюджетної звітності.

III. Виконання функцій з управління об'єктами державної власності або функцій з управління у комунальному секторі економіки. Затвердження та внесення змін до фінансових планів суб'єктів господарювання державного та комунального секторів економіки, які входять до сфери управління бюджетної установи4.

IV. Стан внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту5.

_____________________________________
           (посада керівника (заступника керівника)
           структурного підрозділу Держфінінспекції
              України (її територіального органу))

____________
(підпис)

________________________
(П. І. Б.)

Один примірник програми ревізії отримано

_____________________________________
              (посада керівника (заступника керівника)
                                 бюджетної установи)

____________
(підпис)

________________________
(П. І. Б.)

"___"   _____________   _____ 
(число)             (місяць)              (рік)

 

 

Опрос