Идет загрузка документа (19 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Примерная программа ревизии финансово-хозяйственной деятельности

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 09.04.2014

ПРИМІРНА ПРОГРАМА
ревізії фінансово-господарської діяльності

__________________________________________________________________________________
(назва суб'єкта господарювання державного сектору економіки1 (далі - підприємство)

за _____________________
(період ревізії)

Мета ревізії: перевірка дотримання законодавства.

Основні питання ревізії2:

1. Стан усунення порушень та недоліків, виявлених попередніми ревізіями.

2. Відповідність фактичної діяльності підприємства видам діяльності, передбаченим Статутом, законодавством та отриманим дозвільним документам.

3. Стан управління об'єднанням підприємств3.

4. Складання фінансового плану, обґрунтованість включених до нього показників. Дотримання порядку внесення змін до фінансового плану. Стан виконання фінансового плану.

5. Використання і збереження державних фінансових ресурсів, необоротних та інших активів4.

5.1. Повнота надходження, достовірність, правильність визначення та відображення в обліку доходів.

5.2. Законність здійснення та достовірність відображення в обліку витрат, в тому числі видатків на капітальне будівництво (реконструкцію, ремонт) та оплату праці працівників.

5.3. Фінансові результати та власний капітал.

5.4. Ведення касових операцій. Розрахунки з підзвітними особами.

5.5. Операції на реєстраційних рахунках в установах банків та рахунках, відкритих в органах Державної казначейської служби (за наявності).

5.6. Стан розрахунково-платіжної дисципліни та виконання господарських договорів. Правильність відображення дебіторської та кредиторської заборгованості. Стан претензійно-позовної роботи.

5.7. Стан збереження державного майна (за наявністю), використання оборотних та необоротних активів.

5.8. Дотримання законодавства про державні закупівлі.

5.9. Дотримання законодавства під час отримання та використання бюджетних коштів (за наявності). Складання документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету (за наявністю). Забезпечення цільового використання бюджетних коштів (за наявності).

5.10. Стан виконання заходів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.2014 N 655.

6. Забезпечення цільового використання і своєчасного повернення кредитів (позик), одержаних під державні (місцеві) гарантії (за наявністю).

7. Стан і достовірність бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

_____________________________________
(посада керівника (заступника керівника)
структурного підрозділу Держфінінспекції України або
її територіального органу
6)

____________
(підпис)

________________________
(П. І. Б.)

Один примірник програми ревізії отримано

_____________________________________
(посада керівника (заступника керівника)
суб'єкта господарювання)

____________
(підпис)

________________________
(П. І. Б.)

"___"   _____________   _____ 
(число)             (місяць)              (рік)

 

 

Опрос