Идет загрузка документа (22 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Форма для предоставления страховщиком информации относительно ключевых рисков и результатов проведенного стресс-тестирования

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 03.04.2014

Форма для надання страховиком інформації щодо ключових ризиків та результатів проведеного стрес-тестування

1. Відображення впливу стресів на фінансовий стан страховика
станом на ____________ року
                          (звітна дата)

i

Стресова подія

DВНАi

ЗВНАi

1

Зменшення на 30 % ринкової вартості акцій, які перебувають у лістингу на фондовій біржі, що включені до складу активів балансу

 

 

2

Зменшення на 40 % ринкової вартості акцій, які не перебувають у лістингу, що включені до складу активів балансу

 

 

3

Зниження на 10 % цін на облігації підприємств, що включені до складу активів балансу

 

 

4

Підвищення обмінного курсу іноземних валют відносно гривні на 25 %

 

 

5

Зниження обмінного курсу іноземних валют відносно гривні на 25 %

 

 

6

Зниження ринкових цін на нерухомість на 25 %

 

 

7

Збільшення загальної суми виплат за обов'язковим страхуванням цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів страхування на 30 % (для страховиків, що здійснюють таке страхування)

 

 

8

Збільшення загальної суми виплат за медичним страхуванням (безперервним страхуванням здоров'я) на 40 % (для страховиків, що здійснюють таке страхування)

 

 

9

Збільшення витрат, пов'язаних з обслуговуванням договорів медичного страхування (безперервного страхування здоров'я), на 10 % (для страховиків, що здійснюють таке страхування)

 

 

10

Збільшення рівня смертності для кожної вікової групи на 15 % (для страховиків, що здійснюють страхування життя)

 

 

11

Зменшення рівня смертності для кожної вікової групи на 20 % (для страховиків, що здійснюють страхування життя)

 

 

12

Збільшення рівня тимчасової втрати працездатності, інвалідності, отримання травматичних ушкоджень, функціональних розладів здоров'я на 35 % у перший рік дії договорів страхування та збільшення рівня тимчасової втрати працездатності, інвалідності, отримання травматичних ушкоджень, функціональних розладів здоров'я на 25 % протягом наступних років дії договорів страхування (для страховиків, що здійснюють страхування життя)

 

 

,

де DВНАi - різниця між величиною нетто-активів відповідно до звітних даних страховика та величиною нетто-активів, оцінених згідно з припущенням, що описує i-ту стресову подію, у грн, що визначається за формулою

DВНАi = ВНАз -

;

 ВНАз - загальна величина нетто-активів відповідно до звітних даних страховика у грн;

  - величина нетто-активів, оцінених згідно з припущенням, що описує i-ту стресову подію, у грн (, n - кількість стресових подій, n = 12);

ЗВНАi - зміна величини нетто-активів у відсотках, що визначається за формулою

ЗВНАi

DВНАi
__________
ВНАз

х 100 %.

2. Результат проведеного стрес-тестування
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

3. Заходи щодо зменшення впливу ризиків
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

            Керівник

___________________
(підпис)

______________________
(ініціали, прізвище)

 

М. П.

 

Опрос