Идет загрузка документа (396 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Заявление о соответствии воздушного судна - Форма 52 (EASA Form 52)

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 01.04.2014
Утратил силу

Заява про відповідність повітряного судна - Форма 52 (EASA Form 52)

ЗАЯВА ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ ПОВІТРЯНОГО СУДНА
AIRCRAFT STATEMENT OF CONFORMITY

1. УКРАЇНА
     UKRAINE

2. [КОМПЕТЕНТНИЙ ОРГАН]
     [COMPETENT AUTHORITY]

3. Заява N:
     Statement

4. Організація
      Organisation

5. Тип повітряного судна
     Aircraft Type

6. Сертифікат типу
     Type-certificate Refs

7. Реєстрація повітряного судна або позначення
     Aircraft Registration Or Mark

8. Ідентифікаційний номер виробника
     Manufacturers Identification No

9. Дані про двигун / повітряний гвинт (*)
     Engine / Propeller Details

10. Модифікації та/або сервісні бюлетені (*)
       Modifications and/or Service Bulletins

11. Директиви льотної придатності
       Airworthiness Directives

12. Поступки
       Concessions

13. Винятки, відступи або порушення (*)
       Exemptions, Waivers or Derogations

14. Додаткова інформація
       Remarks

15. Сертифікат льотної придатності
       Certificate of Airworthiness

16. Додаткові вимоги
       Additional Requirements

17. Заява про відповідність / Statement of Conformity
Цим засвідчується, що вказане повітряне судно повністю відповідає схваленій типовій конструкції та наведеним вище даним у пунктах 9, 10, 11, 12 та 13.
Повітряне судно знаходиться у стані, придатному для безпечної експлуатації.
Результати льотних випробувань задовільні.
It is hereby certified that this aircraft confirms fully to the type-certificated design and to the items above in boxes 9, 10, 11, 12 and 13.
The aircraft is in a condition for safe operation.
The aircraft has been satisfactorily tested in flight.

18. Підпис
        Signed

19. Прізвище
        Name

20. Дата (дд мм рррр)
        Date (dd mmm yyyy)

21. Посилання на схвалення організації виробника
        Production Organisation Approval Reference

Форма 52 (EASA Form 52 Issue 2)

____________
(*) Видалити, якщо доречно.

Опрос