Идет загрузка документа (396 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Разрешение на выполнение полетов - Форма 20b (EASA Form 20b)

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 01.04.2014
Утратил силу

Дозвіл на виконання польотів - Форма 20b (EASA Form 20b)

Україна
UKRAINE


ДОЗВІЛ НА ВИКОНАННЯ ПОЛЬОТІВ
PERMIT TO FLY

[Найменування та місцезнаходження організації, яка видає дозвіл на виконання польотів]
[Name and Address of the organisation issuing the permit to fly]

(*)

Цей дозвіл на виконання польотів виданий відповідно до частини другої статті 44 Повітряного кодексу України та засвідчує, що повітряне судно придатне для безпечного польоту з метою та в межах умов, що наведені нижче.
This permit to fly is issued pursuant to Article 44(2) of the Air Code of Ukraine and certifies that the aircraft is capable of safe flight for the purpose and within the conditions listed below.

1. Державний та
    реєстраційний знаки:
     Nationality and registration marks:

Цей дозвіл на виконання польотів також дійсний для польотів до та на території інших країн за умови окремого схвалення, що отримане від компетентних органів цих країн.
This permit is also valid for flight to and within other States provided separate approval is obtained from the competent authorities of such States

 

2. Виробник / тип повітряного судна:
     Aircraft manufacturer / type:

3. Серійний N:
      Serial No.:

4. Цей дозвіл виданий для: [мета, згідно з пунктом 21.A.701(a) АПУ-21 (Part-21)]
     The permit covers: [purpose in accordance with 21.A.701(a) of ARU-21 (Part-21)]

5. Утримувач: [Організація, яка видає дозвіл на виконання польотів]
     Holder: [Organisation issuing the permit to fly]

6. Умови / додаткова інформація:
     Conditions/remarks:

7. Строк дії:
     Validity period:

8. Місце та дата
    видання:
     Place and date of issue:

9. Підпис уповноваженої особи:
     Authorised signature:

   Прізвище:
    Name:

   Номер схвалення:
    Approval Reference No:

Форма 20b (EASA Form 20b)

____________
(*) Для використання утримувачем схвалення організації.

Опрос