Идет загрузка документа (396 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Сертификат разрешенной передачи - Форма 1 (EASA Form 1)

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 01.04.2014
Утратил силу

Сертифікат дозволеної передачі - Форма 1 (EASA Form 1), про який йдеться в цих Правилах

1. Компетентний орган схвалення / країна 
      Approving Competent Authority / Country

2. СЕРТИФІКАТ ДОЗВОЛЕНОЇ ПЕРЕДАЧІ - ФОРМА 1 (EASA FORM 1)
Authorised Release Certificate FORM 1 (EASA FORM 1)

3. Порядковий номер форми
      Form Tracking Number

4. Найменування та місцезнаходження організації:
     Organisation Name and Address:

5. Замовлення / контракт / рахунок
      Work Order/Contract/Invoice

6. Виріб
      Item

7. Опис
     Description

8. Номер за кресленням
      Part No.

9. Кількість
     Qty.

10. Серійний номер
         Serial No.

11. Статус/робота
         Status/Work

 

 

 

 

 

 

12. Додаткова інформація
        Remarks

13a. Засвідчує, що зазначені вище вироби виготовлені відповідно до:
          Certifies that the items identified above were manufactured in conformity to:
   схвалених проектних даних та перебувають у стані, придатному
        для безпечної експлуатації
          approved design data and are in a condition for safe operation
   несхвалених проектних даних, що зазначені в блоці 12
          non-approved design data specified in block 12

14a.  Part 145.A.50                Інші правила, що зазначені в блоці 12
             Передача до експлуатації  Other regulation specified in block 12
                 Part
145.A.50 Release to Service

Засвідчує, якщо інше не зазначено у блоці 12, що робота, яка зазначена у блоці 11 та описана у блоці 12, виконана відповідно до Part-145, та, стосовно цієї роботи, вироби вважаються готовими для передачі до експлуатації.
Certifies that unless otherwise specified in block 12, the work identified in block 11 and described in block 12, was accomplished in accordance with Part 145 and in respect to that work the items are considered ready for release to service.

13b. Підпис уповноваженої
        особи
          Authorised signature

13c. Номер схвалення / повноваження
           Approval / Authorisation Number

14b. Підпис уповноваженої особи
           Authorised signature

14c. Номер сертифіката / схвалення
           Certificate / Approval Ref. No

13d. Прізвище
           Name

13e. Дата (дд мм рррр)
          Date (dd mmm yyyy)

14d. Прізвище
           Name

14e. Дата (дд мм рррр)
           Date (dd mmm yyyy)

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КОРИСТУВАЧА/УСТАНОВЛЮВАЧА / USER/INSTALLER RESPONSIBILITIES

Цей сертифікат не передбачає автоматично повноваження на встановлення виробу (виробів).
This certificate does not automatically constitute authority to install the item(s).

Якщо користувач/установлювач виконує роботи відповідно до правил органу з льотної придатності іншого, ніж зазначений в блоці 1, важливо, щоб користувач/установлювач забезпечив прийняття його/її органом з льотної придатності виробів від органу з льотної придатності, який зазначений в блоці 1.
Where the user/installer performs work in accordance with regulations of an airworthiness authority different than the airworthiness authority specified in block 1, it is essential that the user/installer ensures that his/her airworthiness authority accepts items from the airworthiness authority specified in block 1.

Заяви, що містяться в блоках 13a та 14a, не є сертифікацією установлення. У всіх випадках записи про технічне обслуговування повинні включати сертифікацію установлення, що видана користувачем/установлювачем згідно з національними правилами до виконання повітряним судном польоту.
Statements in blocks 13a and 14a do not constitute installation certification. In all cases aircraft maintenance records must contain an installation certification issued in accordance with the national regulations by the user/installer before the aircraft may be flown.

   Форма 1 - 21 (EASA Form 1 - 21, Issue 2)

Опрос