Идет загрузка документа (30 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Торговый патент на осуществление торговой деятельности, деятельности по предоставлению платных бытовых услуг, торговле валютными ценностями, деятельности в сфере развлечений

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 26.03.2014
Утратил силу

Торговий патент видано _________________
_______________________________________
(найменування та місцезнаходження органу доходів і зборів,
який видав торговий патент, номер телефону для довідок ____________________)

Серія ________

N ________

Торговий патент
на провадження торговельної діяльності, діяльності з надання платних побутових послуг, торгівлі валютними цінностями, діяльності у сфері розваг

Дійсний         з "___" ____________ 20__ року                        по "___" ____________ 20__ року

Виданий суб'єкту господарювання _______________________________________________________
                                                    (найменування підприємства, організації, установи, код за ЄДРПОУ (для юридичної особи)
_____________________________________________________________________________________
або прізвище, ім'я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичної особи), а для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це органи доходів і зборів і мають відмітку у паспорті, - серія та номер паспорта)

Місцезнаходження суб'єкта господарювання: ______________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Місцезнаходження відокремленого підрозділу: _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                     (місцезнаходження згідно з документом, що засвідчує право власності (оренди))

Власником торгового патенту може провадитися діяльність у сферах: _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(торговельної діяльності (оптова торгівля, роздрібна торгівля, торговельно-виробнича сфера (ресторанне господарство), торгівля нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом, пересувна торговельна мережа), діяльності з надання платних побутових послуг, торгівлі валютними цінностями у пунктах обміну іноземної валюти, діяльності у сфері розваг) (необхідне зазначити)

Внесено збір за виданий торговий патент ______ грн.

Керівник
органу доходів і зборів

 
________________
(підпис)

 
_____________________
(прізвище, ініціали)

М. П.

"___" ____________ 20__ року

Опрос