Идет загрузка документа (30 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Торговый патент (краткосрочный) на осуществление торговой деятельности

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 26.03.2014
Утратил силу

Торговий патент видано _________________
_______________________________________
(найменування та місцезнаходження органу доходів і зборів,
який видав торговий патент,
номер телефону для довідок _____)

Серія ________

N ______

Торговий патент
(короткотерміновий)
на провадження торговельної діяльності

Дійсний           з "___" ____________ 20__ року                 по "___" ____________ 20__ року

Виданий суб'єкту господарювання _______________________________________________________
                                                        (найменування підприємства, організації, установи, код за ЄДРПОУ (для юридичної особи)
_____________________________________________________________________________________
або прізвище, ім'я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичної особи), а для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це органи доходів і зборів і мають відмітку у паспорті, - серія та номер паспорта)

Місцезнаходження суб'єкта господарювання: _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Місцезнаходження відокремленого підрозділу, пункту продажу товарів: _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Внесено збір за виданий короткотерміновий торговий патент _______________ грн.

Керівник
органу доходів і зборів

 
________________
(підпис)

 
_____________________
(прізвище, ініціали)

М. П.

"___" ____________ 20__ року

Опрос