Идет загрузка документа (97 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Титульный лист [относительно данных лица, осуществляющего клиринговую деятельность]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 28.02.2014

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

1

Квартал, за який подаються Дані

2

Рік, за який подаються Дані

3

Дані особи, яка провадить клірингову діяльність: код за ЄДРПОУ

4

Дані особи, яка провадить клірингову діяльність: найменування

5

Дані особи, яка провадить клірингову діяльність: організаційно-правова форма1

6

Місцезнаходження особи, яка провадить клірингову діяльність: поштовий індекс

7

Місцезнаходження особи, яка провадить клірингову діяльність: населений пункт

8

Місцезнаходження особи, яка провадить клірингову діяльність: вулиця, будинок

9

Дані особи, яка провадить клірингову діяльність: телефон із зазначенням коду ММТЗ

10

Дані особи, яка провадить клірингову діяльність: електронна пошта

11

Дані особи, яка провадить клірингову діяльність: веб-сторінка

12

Банківські реквізити особи, яка провадить клірингову діяльність: найменування банку

13

Банківські реквізити особи, яка провадить клірингову діяльність: поточний або кореспондентський рахунок

14

Фактично сплачена частка статутного капіталу особи, яка провадить клірингову діяльність, тис. грн

15

Відомості про керівництво особи, яка провадить клірингову діяльність: П. І. Б. керівника

16

Відомості про керівництво особи, яка провадить клірингову діяльність: П. І. Б. заступника керівника

17

Відомості про керівництво особи, яка провадить клірингову діяльність: П. І. Б. головного бухгалтера / бухгалтера

18

Інформація щодо проведення внутрішнього фінансового моніторингу особи, яка провадить клірингову діяльність: дата документа про затвердження правил проведення внутрішнього фінансового моніторингу

19

Інформація щодо проведення внутрішнього фінансового моніторингу особи, яка провадить клірингову діяльність: номер документа про затвердження правил проведення внутрішнього фінансового моніторингу

20

Інформація щодо проведення внутрішнього фінансового моніторингу особи, яка провадить клірингову діяльність: дата документа про затвердження програми проведення внутрішнього фінансового моніторингу

21

Інформація щодо проведення внутрішнього фінансового моніторингу особи, яка провадить клірингову діяльність: номер документа про затвердження програми проведення внутрішнього фінансового моніторингу

22

Інформація щодо проведення внутрішнього фінансового моніторингу особи, яка провадить клірингову діяльність: дата документа про призначення працівника, відповідального за проведення внутрішнього фінансового моніторингу

23

Інформація щодо проведення внутрішнього фінансового моніторингу особи, яка провадить клірингову діяльність: номер документа про призначення працівника, відповідального за проведення внутрішнього фінансового моніторингу

24

Інформація щодо проведення внутрішнього фінансового моніторингу особи, яка провадить клірингову діяльність: П. І. Б. працівника, відповідального за проведення внутрішнього фінансового моніторингу

25

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

26

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки2 платника податків - фізичної особи)

27

Місцезнаходження

28

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

29

Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України

30

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів

31

Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності

32

Думка аудитора (01 - безумовно позитивна; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)

33

Наявність пояснювального параграфа (у разі наявності)

34

Номер та дата договору на проведення аудиту

35

Дата початку та дата закінчення аудиту

36

Дата аудиторського висновку (звіту)

37

Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн

38

Примітки

____________
1 Заповнюються відповідно до
Довідника 41 "Класифікація організаційно-правових форм господарювання" Системи довідників та класифікаторів.

2 Серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

Опрос