Идет загрузка документа (97 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Справка об осуществлении лицом, осуществляющим клиринговую деятельность, клиринга по договорам, заключенным вне фондовых бирж

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 28.02.2014

Довідка про здійснення особою, яка провадить клірингову діяльність, клірингу за договорами, укладеними поза фондовими біржами

1

Номер за порядком

2

Код за ЄДРПОУ особи, яка провадить клірингову діяльність

3

Дата, станом на яку складено Дані

4

Код за ЄДРПОУ емітента або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру емітента (для нерезидентів)

5

Найменування емітента

6

Дані про цінні папери: код1

7

Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів

8

Дані про цінні папери: номінальна вартість одного цінного папера

9

Номінальна вартість одного цінного папера: код валюти2

10

Метод клірингу: 1 - гросс основи "gross"; 2 - нетто основи "нетто"

11

Дані про брокера продавця: код за ЄДРПОУ

12

Дані про брокера продавця: найменування

13

Дані про брокера покупця: код за ЄДРПОУ

14

Дані про брокера покупця: найменування

15

Дані про депозитарну установу продавця: код за ЄДРПОУ

16

Дані про депозитарну установу продавця: найменування

17

Дані про депозитарну установу покупця: код за ЄДРПОУ

18

Дані про депозитарну установу покупця: найменування

19

Кількість цінних паперів (шт.)

20

Дата укладання договору (дата вчинення правочину)

21

Номер договору (реквізити правочину)

22

Примітки

Опрос