Идет загрузка документа (22 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Справка о наличии у физического лица земельных участков

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 28.02.2014

N ____________
"___" ____________ 20__ року

ДОВІДКА
про наявність у фізичної особи земельних ділянок

Форма N 3ДФ

Видана ______________________________________________________________________________
                                 (прізвище, ім'я, по батькові, серія і номер паспорта власника сільськогосподарської продукції, ким
_____________________________________________________________________________________,                                                                                                і коли виданий)
що проживає _________________________________________________________________________,
                                                              (область, район, населений пункт, вулиця, будинок, корпус, квартира)

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(реєстраційний номер облікової картки фізичної особи - платника податків згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті))

про наявність земельних ділянок, наданих йому у розмірах, встановлених Земельним кодексом України (гектарів), що відповідно до Податкового кодексу України є підставою для невключення до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку доходів, отриманих від продажу власної сільськогосподарської продукції, що вирощена, відгодована, виловлена, зібрана, виготовлена, вироблена, оброблена та/або перероблена безпосередньо фізичною особою на цих земельних ділянках:

садівництва

 

 

 

 

 

 


будівництва та обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд
(присадибної ділянки)

 

 

 

 

 

 


індивідуального дачного будівництва

 

 

 

 

 

 


особистого селянського господарства

 

 

 

 

 

 


земельні частки (паї), виділені в натурі (на місцевості)

 

 

 

 

 

 


з них земельні частки (паї), виділені в натурі (на місцевості), які не використовуються (здаються в оренду, обслуговуються)

 

 

 

 

 

 

 


Голова (секретар) сільської,
селищної, міської ради
 

_____________
(підпис)

__________________________
(ініціали, прізвище)

Довідка дійсна до                       _________________

20__ року

М. П.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Інформація, що передається контролюючому органу

Дійсна до:

 

 


 

2

0

 

 


 

(дата зазначається арабськими цифрами)

Видана
власнику
сільськогосподарської
продукції

___________________________________________________________
    (найменування сільської, селищної, міської ради, що видала довідку)

_________________________
(ініціали та прізвище)

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опрос