Идет загрузка документа (61 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Акт о сверке остатков сумм средств предоплаты на соответствующем счету, открытому на имя территориальных органов Миндоходов

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 28.02.2014
Утратил силу

АКТ
про звірення залишків сум коштів передоплати на відповідному рахунку, відкритому на ім'я територіальних органів Міндоходів

станом на ___________________
(дата)

Найменування платника - юридичної особи або
прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

_____________

Код за ЄДРПОУ платника - юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника
податків - фізичної особи (серія та номер паспорта)*

_____________

(грн)

Залишок коштів передоплати станом на
01 січня 20__ року

Дані територіального органу Міндоходів

Дані платника податків

надходження коштів на відповідний рахунок

списано за МД, МД-1 (іншим документом)

перераховано коштів на відповідний рахунок, відкритий на ім'я територіальних органів Міндоходів

списано за МД, МД-1 (іншим документом)

1

2

3

4

5

Сума залишку коштів передоплати
станом на 01 січня поточного року                   _______________________________

Платник податків

_____________
(підпис)

___________________
(прізвище та ініціали)

Посадова особа територіального органу
Міндоходів                                                       _____________                         ___________________
                                                                                                            (підпис)                                                  (прізвище та ініціали)

М. П.

____________
* Серія та номер паспорта зазначаються лише для фізичних осіб - платників податків, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний територіальний орган Міндоходів і мають відмітку у паспорті.

Опрос