Идет загрузка документа (196 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Правовое заключение относительно соответствия законодательству Украины документов, поданных для выдачи дубликата оригинала свидетельства о регистрации символики общественного объединения в связи с его утратой

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 18.02.2014
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

ПОГОДЖУЮ
Начальник Управління

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор Департаменту
державної реєстрації

_________________________
        (підпис, ініціали, прізвище)

"___" __________ 20__ року

_________________________
        (підпис, ініціали, прізвище)

"___" __________ 20__ року

ПРАВОВИЙ ВИСНОВОК
щодо відповідності законодавству України документів, поданих для видачі дубліката оригіналу свідоцтва про реєстрацію символіки громадського об'єднання у зв'язку з його втратою

________________________________________________________________
(найменування громадського об'єднання)

Заява про втрату оригіналу свідоцтва про реєстрацію символіки
___________________________________________________________________________________
                                                                            (найменування громадського об'єднання)
надійшла ____________________.
                               (дата надходження)

Довідка про реєстрацію заяви про втрату оригіналу свідоцтва про реєстрацію символіки
___________________________________________________________________________________
                                                                     (найменування громадського об'єднання)
видана ____________________________________________________________________________.
                                                 (найменування органу внутрішніх справ, який видав довідку, дата видання)

Правовою експертизою встановлено, що документи, подані для видачі дубліката оригіналу свідоцтва про реєстрацію символіки громадського об'єднання, відповідають (не відповідають) (вказати потрібне) законодавству України (оцінка відповідності поданих документів законодавству України). У разі виявлення невідповідності поданих документів законодавству України вказуються норми актів законодавства, яким суперечать чи з якими не узгоджуються подані документи.

Висновок: дублікат оригіналу свідоцтва про реєстрацію символіки
___________________________________________________________________________________
                                                                          (найменування громадського об'єднання)

у зв'язку з його втратою може бути виданий або заява про видачу дубліката оригіналу свідоцтва про реєстрацію символіки
___________________________________________________________________________________
                                                                        (найменування громадського об'єднання)
у зв'язку з його втратою може бути залишена без розгляду по суті (вказати потрібне).

___________
(начальник відділу)

___________
(підпис)

______________
(ініціали, прізвище)

____________
(посада спеціаліста)

___________
(підпис)

______________
(ініціали, прізвище)

Висновок підготовлено

___________
(дата)

 

Опрос