Идет загрузка документа (196 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Правовое заключение относительно соответствия Конституции Украины и законам Украины, уставу (положению) аккредитованного обособленного подразделения иностранной неправительственной организации, аккредитованного представительства, филиала иностранной благотворительной организации сообщения об изменениях в уставе (положении), изменении руководителя, изменении представителя иностранной неправительственной организации (иностранной благотворительной организации) или продлении срока его полномочий

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 18.02.2014
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

ПОГОДЖУЮ
Начальник Управління

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор Департаменту
державної реєстрації

________________________
      (підпис, ініціали, прізвище)
"___" ____________ 20__ року

______________________
    (підпис, ініціали, прізвище)
"___" ___________ 20__ року

ПРАВОВИЙ ВИСНОВОК
щодо відповідності
Конституції України та законам України, статуту (положенню) акредитованого відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, акредитованого представництва, філії іноземної благодійної організації повідомлення про зміни до статуту (положення), зміну керівника, зміну представника іноземної неурядової організації (іноземної благодійної організації) чи продовження строку його повноважень

___________________________________________________________________________________
(найменування акредитованого відокремленого підрозділу (представництва, філії) іноземної неурядової організації (іноземної благодійної організації))

Відокремлений підрозділ (представництво, філія) акредитований(е/а) ________________________________, свідоцтво N _____________.
                          (дата акредитації)

Рішення про внесення змін до статуту (положення) акредитованого відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації (акредитованого представництва, філії іноземної благодійної організації), зміну керівника, зміну представника іноземної неурядової організації (іноземної благодійної організації) чи продовження строку його повноважень прийнято
___________________________________________________________________________________
                                         (назва уповноваженого органу іноземної неурядової організації (іноземної
                                                                                     благодійної організації))
______________________.
               (дата прийняття)

Правовою експертизою встановлено, що документи, якими повідомлено про внесення змін до статуту (положення) акредитованого відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації (акредитованого представництва, філії іноземної благодійної організації), зміну керівника, зміну представника іноземної неурядової організації (іноземної благодійної організації) чи продовження строку його повноважень, відповідають (не відповідають) (вказати потрібне) Конституції України та законам України (оцінка відповідності установчих документів Конституції України та законам України). У разі виявлення невідповідності статуту (положення) та інших документів Конституції України та законам України вказуються пункти статуту та норми актів законодавства, яким суперечать чи з якими не узгоджуються пункти статуту чи подані документи.

Висновок: зміни до статуту (положення) акредитованого відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації (акредитованого представництва, філії іноземної благодійної організації), зміна керівника, зміна представника іноземної неурядової організації (іноземної благодійної організації) чи продовження строку його повноважень
___________________________________________________________________________________
(найменування акредитованого відокремленого підрозділу (представництва, філії) іноземної неурядової організації (іноземної благодійної організації))
______________________________ можуть (не можуть) (вказати потрібне) бути прийняті до відома.

____________
(начальник відділу)

___________
(підпис)

___________
(ініціали, прізвище)

____________
(посада спеціаліста)

___________
(підпис)

___________
(ініціали, прізвище)

Висновок підготовлено

___________
(дата)

 

Опрос