Идет загрузка документа (160 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Акт инвентаризации основных фондов (средств), предлагаемых к отчуждению

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 11.02.2014
Утратил силу

 

ЗАТВЕРДЖУЮ
Керівник суб'єкта господарювання
________________ _________________________
            (підпис)                     (ініціали та прізвище)
___ ____________ 20__ р.
М. П.

АКТ
інвентаризації основних фондів (засобів), які пропонуються до відчуження

 
(найменування об'єкта (суб'єкта господарювання, цеху, дільниці тощо),
де проводилась інвентаризація, та його місцезнаходження)

На підставі наказу (розпорядження) від ___ ____________ 20__ р. N ______________
комісією у складі _______________________________________________________________________
                                                                                       (посада, ініціали та прізвище членів комісії)
__________________________________________________________________________________________________
проведено інвентаризацію основних засобів, які пропонуються до відчуження і відображаються на субрахунку N _______ на ___ ____________ 20__ р.

Інвентаризацію почато ___ ____________ 20__ р.

Інвентаризацію закінчено ___ ____________ 20__ р.

Під час інвентаризації встановлено:

N з/п

Найменування об'єкта

Рік випуску

Номер об'єкта

Обліковується
на ___ ____________ 20__ р.

Примітка

інвентарний

заводський

паспортний

фактично виявлено

за даними бухгалтерського обліку

 

 

 

 

кількість

первісна (переоцінена) вартість, гривень

кількість

первісна (переоцінена) вартість, гривень

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

+

+

+

+

 

Усього:
а) загальна кількість одиниць, фактично ___________________________________________________
                                                                                                                                                      (словами)
б) на суму, гривень, фактично ____________________________________________________________
                                                                                                                                                (словами)

Голова комісії

______________________
(посада)

_______________
(підпис)

_______________________
(ініціали та прізвище)

Члени комісії:

______________________
(посада)

_______________
(підпис)

_______________________
(ініціали та прізвище)

 

______________________
(посада)

_______________
(підпис)

_______________________
(ініціали та прізвище)

Опрос