Идет загрузка документа (160 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Отчет о списании объектов государственной собственности

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 11.02.2014
Утратил силу

 

ЗАТВЕРДЖУЮ
__________________________________________
               (посада керівника суб'єкта господарювання)
_______________ __________________________
                (підпис)                          (ініціали та прізвище)
___ ____________ 20__ р.
М. П.

__________________________________________
                (найменування суб'єкта господарювання)
__________________________________________
__________________________________________
              (місцезнаходження суб'єкта господарювання)
__________________________________________
                 (ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ)

 

ЗВІТ
про списання об'єктів державної власності

Поряд-
ковий номер

Наймену-
вання об'єкта

Рік випуску (побудови) / дата введення в експлуа-
тацію

Інвентар-
ний номер

Заводсь-
кий номер

Витрати на списання об'єкта, гривень

Оприбутковано за результатами списання

Отримано коштів в результаті реалізації матеріалів, сировини тощо, гривень

Напрями викорис-
тання коштів

Документи, що підтверд-
жують отримання коштів

придатних вузлів, агрегатів

матеріалів

сировини

основних засобів

загальна вартість, гривень

кіль-
кість

вартість, гривень

кіль-
кість

вартість, гривень

кіль-
кість

вартість, гривень

кіль-
кість

вартість, гривень

Усього

Голова комісії:

__________________
(підпис)

____________________
(П. І. Б.)

Члени комісії:

__________________
(підпис)

____________________
(П. І. Б.)

Опрос