Идет загрузка документа (160 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Акт инвентаризации объектов государственной собственности, предлагаемых к списанию

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 11.02.2014
Утратил силу

 

ЗАТВЕРДЖУЮ
__________________________________________
               (посада керівника суб'єкта господарювання)
_______________ __________________________
                 (підпис)                       (ініціали та прізвище)
___ ____________ 20__ р.
М. П.

АКТ
інвентаризації об'єктів державної власності, що пропонуються до списання

_____________________________________________________________________________________
(найменування суб'єкта господарювання та його місцезнаходження (цеху, дільниці тощо), де проводилась інвентаризація)

На підставі наказу (розпорядження) від ___ ____________ 20__ р. N ___
комісією у складі ______________________________________________________________________
                                                                                  (посада, прізвище та ініціали членів комісії)
_____________________________________________________________________________________
проведено інвентаризацію об'єктів державної власності, що пропонуються до списання і відображаються на субрахунку N ___ станом на ___ ____________ 20__ р.

Інвентаризацію розпочато ___ ____________ 20__ р.

Інвентаризацію закінчено ___ ____________ 20__ р.

Під час проведення інвентаризації встановлено таке:

N з/п

Найменування об'єкта

Рік випуску / дата введення в експлуа-
тацію

Номер об'єкта

Станом на ___ ___________ 20__ р.

Примітка

інвентар-
ний

заводсь-
кий

паспорт-
ний

фактично виявлено

за даними бухгалтерського обліку

 

 

 

 

 

 

кількість

первісна (переоцінена) вартість, гривень

кількість

первісна (переоцінена) вартість, гривень

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

+

+

+

+

-

Усього за актом: ______________________________________________________________________
                                                                                                         (цифрами і словами)
1) загальна кількість об'єктів (фактично) __________________________________________________
                                                                                                                                     (цифрами і словами)
2) на суму, гривень (фактично) __________________________________________________________
                                                                                                                                (цифрами і словами)

Голова комісії:

___________________
(посада)

________________
(підпис)

____________________
(ініціали та прізвище)

Члени комісії:

___________________

________________

___________________

Опрос