Идет загрузка документа (96 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Постановление о пересмотре постановления о наложении на субъекта осуществления международных передач товаров - юридическое лицо штрафа за нарушение требований законодательства в области государственного экспортного контроля

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 04.02.2014

ПОСТАНОВА N ____
про перегляд постанови про накладення на суб'єкта здійснення міжнародних передач товарів - юридичну особу штрафу за порушення вимог законодавства в галузі державного експортного контролю

___ ____________ 20__ року

м. ___________

Я, ___________________________________________________________________________________,
                                            (посада, прізвище, ім'я та по батькові керівника, який розглядав справу)
розглянувши __________________________________________________________________________
                                                                                           (найменування документа, його номер та дата)
_____________________________________________________________________________________
                                   (повне найменування суб'єкта здійснення міжнародних передач товарів - юридичної особи,
_____________________________________________________________________________________
                                                        його місцезнаходження, код за ЄДРПОУ, номери засобів зв'язку)
на рішення Державної служби експортного контролю України про накладення на суб'єкта здійснення міжнародних передач товарів - юридичну особу штрафу за порушення вимог законодавства в галузі державного експортного контролю, оформлене постановою від ___ ____________ 20__ року N ____, установив ________________________________________________
                                                                                                           (викласти обставини справи та докази, що вказують на наявність
_____________________________________________________________________________________.
                                                                               чи відсутність складу (події) порушення)

Відповідно до статті 26 Закону України "Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання" та пункту ____ розділу ___ Порядку розгляду справ про порушення юридичними особами вимог законодавства в галузі державного експортного контролю, затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 16 грудня 2013 року N 1490, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України ___ ____________ 20__ року за N _________,

ПОСТАНОВИВ:

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Дата набрання постановою законної сили: ___ ____________ 20__ року.

Постанову може бути оскаржено до суду в порядку і строки, установлені законом.

У разі оскарження постанови до суду скаржник зобов'язаний протягом п'яти робочих днів повідомити про це Державну службу експортного контролю України.

___________________________
    (найменування посади керівника,
               який виніс постанову)

________________
(підпис)

__________________________
(ініціали та прізвище)

 

М. П.

Перший примірник цієї постанови отримано
_____________________________________________________________________________________
                                                                (посада, прізвище та ініціали особи, яка отримала постанову)

___ ____________ 20__ року
   (дата отримання)

                                         ____________________
                                                       (підпис)                

Перший примірник цієї постанови надіслано ___ ____________ 20__ року зазначеному суб'єкту здійснення міжнародних передач товарів - юридичній особі.

Опрос