Идет загрузка документа (96 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Постановление о закрытии производства по делу о нарушении субъектом осуществления международных передач товаров - юридическим лицом требований законодательства в области государственного экспортного контроля

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 04.02.2014

ПОСТАНОВА N ____
про закриття провадження у справі про порушення суб'єктом здійснення міжнародних передач товарів - юридичною особою вимог законодавства в галузі державного експортного контролю

___ ____________ 20__ року

м. ___________

Я, ___________________________________________________________________________________,
                                                (посада, прізвище, ім'я та по батькові керівника, який розглядав справу)
розглянувши справу про порушення, вчинене ______________________________________________
                                                                                                                                              (повне найменування суб'єкта
_____________________________________________________________________________________
                                                               здійснення міжнародних передач товарів - юридичної особи,
_____________________________________________________________________________________,
                                                               його місцезнаходження, код за ЄДРПОУ, номери засобів зв'язку)
установив ____________________________________________________________________________
                                                                 (викласти обставини справи з посиланням на нормативно-правовий акт,
_____________________________________________________________________________________
                                                                                 за ознаками порушення якого складався протокол,
_____________________________________________________________________________________.
                                                     а також докази, що вказують на відсутність складу (події) порушення)

Відповідно до пункту ____ розділу ___ Порядку розгляду справ про порушення юридичними особами вимог законодавства в галузі державного експортного контролю, затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 16 грудня 2013 року N 1490, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України ___ ____________ 20__ року за N _____________,

ПОСТАНОВИВ:

Справу про порушення _________________________________________________________________
                                                                                       (повне найменування суб'єкта здійснення міжнародних
_____________________________________________________________________________________
                                                                      передач товарів - юридичної особи, його місцезнаходження,
_____________________________________________________________________________________
                                                                                     код за ЄДРПОУ, номери засобів зв'язку)
вимог законодавства в галузі державного експортного контролю закрити.

Дата набрання постановою законної сили: ___ ___________ 20__ року.

Постанову може бути оскаржено до Голови Державної служби експортного контролю України протягом десяти робочих днів з дня її винесення або до суду в порядку і строки, установлені законом.

У разі оскарження постанови до суду скаржник зобов'язаний протягом п'яти робочих днів повідомити про це Державну службу експортного контролю України.

___________________________
    (найменування посади керівника,
               який виніс постанову)

________________
(підпис)

___________________________
(ініціали та прізвище)

 

М. П.

Перший примірник цієї постанови отримано
_____________________________________________________________________________________
                                                         (посада, прізвище та ініціали особи, яка отримала постанову)

___ ____________ 20__ року
   (дата отримання)

                                         ____________________
                                                       (підпис)                

Перший примірник цієї постанови надіслано ___ ____________ 20__ року зазначеному суб'єкту здійснення міжнародних передач товарів - юридичній особі.

Опрос