Идет загрузка документа (96 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Постановление о наложении на субъекта осуществления международных передач товаров - юридическое лицо штрафа за нарушение требований законодательства в области государственного экспортного контроля

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 04.02.2014

ПОСТАНОВА N ____
про накладення на суб'єкта здійснення міжнародних передач товарів - юридичну особу штрафу за порушення вимог законодавства в галузі державного експортного контролю

___ ____________ 20__ року

м. ___________

Я, ___________________________________________________________________________________,
                                                   (посада, прізвище, ім'я та по батькові керівника, який розглядав справу)
розглянувши справу про порушення, вчинене ______________________________________________
                                                                                                                                            (повне найменування суб'єкта
_____________________________________________________________________________________
                                     здійснення міжнародних передач товарів - юридичної особи, його місцезнаходження,
_____________________________________________________________________________________,
                                                                             код за ЄДРПОУ, номери засобів зв'язку)
установив ____________________________________________________________________________
                                                                                                      (викласти обставини справи)
_____________________________________________________________________________________,
чим порушено ________________________________________________________________________
                                                                                                   (зазначити нормативно-правовий акт)
_____________________________________________________________________________________,
про що свідчать _______________________________________________________________________
                                                                                    (викласти докази, що вказують на наявність порушення)
_____________________________________________________________________________________.

Відповідно до абзацу ______________ частини _____________ статті 25 та статті 26 Закону України "Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання"

ПОСТАНОВИВ:

Накласти на ___________________________________________________________________________
                                                           (повне найменування суб'єкта здійснення міжнародних передач товарів -
_____________________________________________________________________________________
                                        юридичної особи, його місцезнаходження, код за ЄДРПОУ, номери засобів зв'язку)
штраф у розмірі ________________________________________________________________________.
                                                                                          (розмір штрафу вказується цифрами та словами)

Зазначена сума штрафу підлягає сплаті в п'ятнадцятиденний строк з дня його накладення. Засвідчена копія платіжного доручення, яка підтверджує сплату штрафу, надсилається суб'єктом здійснення міжнародних передач товарів - юридичною особою до Державної служби експортного контролю України протягом п'яти робочих днів з дати сплати штрафу.

Сплата здійснюється на _________________________________________________________________.
                                                                                                            (зазначити назву та номер рахунка)

У разі несплати порушником штрафу в зазначений строк він стягується у примусовому порядку, встановленому Законом України "Про виконавче провадження".

Дата набрання постановою законної сили: ___ ____________ 20__ року.

Строк пред'явлення постанови до примусового виконання: до ___ ____________ 20__ року.

Постанову може бути оскаржено до Голови Державної служби експортного контролю України протягом десяти робочих днів з дня її винесення або до суду в порядку і строки, установлені законом.

У разі оскарження постанови до суду скаржник зобов'язаний протягом п'яти робочих днів повідомити про це Державну службу експортного контролю України.

___________________________
    (найменування посади керівника,
              який виніс постанову)

________________
(підпис)

___________________________
(ініціали та прізвище)

 

М. П.

Перший примірник цієї постанови отримано
_____________________________________________________________________________________
                                                      (посада, прізвище та ініціали особи, яка отримала постанову)

___ ____________ 20__ року
   (дата отримання)

                                          ____________________
                                                       (підпис)                

Перший примірник цієї постанови надіслано ___ ____________ 20__ року зазначеному суб'єкту здійснення міжнародних передач товарів - юридичній особі.

Опрос