Идет загрузка документа (96 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Постановление об отложении рассмотрения дела [о нарушении юридическими лицами требований законодательства в области государственного экспортного контроля]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 04.02.2014

ПОСТАНОВА N ____
про відкладення розгляду справи

___ ____________ 20__ року

м. ___________

Я, ___________________________________________________________________________________,
                                                              (посада, прізвище, ім'я та по батькові керівника, який виніс постанову)
у зв'язку з _____________________________________________________________________________
                                                                                                            (зазначити підставу)
відповідно до протоколу про порушення ___________________________________________________
                                                                                                                                          (повне найменування суб'єкта
_____________________________________________________________________________________
                                    здійснення міжнародних передач товарів - юридичної особи, його місцезнаходження,
_____________________________________________________________________________________
                                                                                 код за ЄДРПОУ, номери засобів зв'язку)
вимог законодавства в галузі державного експортного контролю від ___ ____________ 20__ року
N ____

ПОСТАНОВИВ:

Відкласти розгляд справи, призначеної на ____ год. ____ хв. ___ ____________ 20__ року, на ________________________ днів.

Розгляд справи відбудеться о ___ год. ___ хв. ___ ____________ 20__ року.

До участі в розгляді справи запрошується керівник суб'єкта здійснення міжнародних передач товарів - юридичної особи або його уповноважений представник. Повноваження уповноваженого представника суб'єкта здійснення міжнародних передач товарів - юридичної особи засвідчуються довіреністю.

___________________________
    (найменування посади керівника,
                який виніс постанову)

________________
(підпис)

___________________________
(ініціали та прізвище)

 

М. П.

Перший примірник цієї постанови отримано
_____________________________________________________________________________________
                                                                    (посада, прізвище та ініціали особи, яка отримала постанову)

___ ____________ 20__ року
   (дата отримання)

                                         ____________________
                                                      (підпис)                

Перший примірник цієї постанови надіслано ___ ____________ 20__ року зазначеному суб'єкту здійснення міжнародних передач товарів - юридичній особі.

Опрос