Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Регистрационная карточка инвестиционного проекта в приоритетной отрасли экономики

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 31.01.2014

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА
інвестиційного проекту у пріоритетній галузі економіки

1. Відомості про суб'єкта господарювання, який реалізує інвестиційний проект:

1)   повне найменування /
      прізвище, ім'я, по батькові

 

2)   скорочене найменування (для
      юридичної особи за наявності)

 

3)   керівництво (прізвище, ім'я,
      по батькові)

 

4)   місцезнаходження (поштова
      адреса, телефон, факс, електронна
      адреса) / місце проживання

 

5)   банківські реквізити
      (для юридичних осіб)

 

6)   код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер 
     облікової картки платника податків або
     серія та номер паспорта (для фізичних осіб,
     які через свої релігійні переконання
     відмовилися від прийняття реєстраційного
     номера облікової картки платника податків
     та офіційно повідомили про це відповідний
     контролюючий орган і мають відмітку
     в паспорті)

 

7)   організаційно-правова форма згідно з
      Класифікацією організаційно-правових
      форм господарювання
(КОПФГ)

 

8)   організаційна структура управління

 

9)   форма власності

 

10)  статутний капітал

 

11)  основний вид діяльності підприємства

код згідно з Класифікацією видів економічної діяльності (КВЕД ДК 009:2010)

опис

 

 

12)  чисельність зайнятого персоналу

 

13)  опис земельної ділянки і виробничих площ

 

14)  період роботи на ринку з основної діяльності

 

15)  назва інвестиційного проекту,
       який реалізується

 

16)  мета проекту та його короткий опис

 

17)  місце реалізації проекту

 

18)  пріоритетна галузь економіки

 

19)  вид діяльності

код згідно з Класифікацією видів економічної діяльності (КВЕД ДК 009:2010)

опис

 

 

20)  строк реалізації інвестиційного проекту

початок реалізації, рік

завершення реалізації, рік

тривалість реалізації, років

 

 

 

21)  відомості про схвалення/затвердження
       інвестиційного проекту

назва і реквізити акта Кабінету Міністрів України

2. Показники-індикатори інвестиційного проекту після реєстрації:

1)   загальна кошторисна вартість проекту,
      тис. гривень

1-й рік

2-й рік

3-й рік

 

 

 

2)   кількість створених нових робочих місць
      для працівників, які безпосередньо задіяні
      у виробничих процесах, одиниць

1-й рік

2-й рік

3-й рік

 

 

 

3)   середня заробітна плата працівників,
      у гривнях

1-й рік

2-й рік

3-й рік

 

 

 

Опрос