Идет загрузка документа (34 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Направление на подтверждение результатов неформального профессионального обучения

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 30.01.2014

 
Фото
 

 


Печатка територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції

______________________________
(найменування територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції)
______________________________
(місцезнаходження територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції)

____________________________________________
          (найменування підприємства, організації, установи)

____________________________________________
      (місцезнаходження підприємства, організації, установи)

НАПРАВЛЕННЯ
N ________ від ___ ____________ ____ р.
на підтвердження результатів неформального професійного навчання

 
громадянина(ки) ______________________________________________
____________________________________________________________,
(документ, що посвідчує особу: назва документа ________, серія _____, N ________, виданий _________________________________________
___________________ від ___ ____________ ______________________
за професією (код, назва)_______________________________________,
рівень кваліфікації (розряд, клас, категорія) ________________________).
Прибути в ___________________________________________________
                                                   (найменування підприємства, установи, організації)
у період з _______________ 20__ р. до _______________ 20__ р.

Місцезнаходження підприємства, організації, установи _____________
____________________________________________________________
Контактний телефон підприємства, організації, установи ____________


Керівник територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції

__________
(підпис)

___________________
(прізвище, ініціали)

___ ____________ 20__ р.

        М. П.

 


                                КОРІНЕЦЬ НАПРАВЛЕННЯ
                          N ________ від ___ ____________ ____ р.
     на підтвердження результатів неформального професійного
                                                       навчання
(повертається в п'ятиденний строк до ___________________________ територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції)
Громадянину(ці) _____________________________________________
за результатами підтвердження неформального професійного навчання видано:
свідоцтво про присвоєння робітничої кваліфікації за результатами неформального професійного навчання:
серія ________, номер ____________, від ________________________,
за професією (код, назва) _____________________________________,
рівень кваліфікації (розряд, клас, категорія) _______________________;
сертифікат оцінювання результатів неформального професійного навчання: серія ______, N _____________, від ____________________,
за професією (назва) _________________________________________
назва окремих завдань та обов'язків за професією _________________
___________________________________________________________;
рекомендації щодо подальшого навчання_________________________
___________________________________________________________

Керівник
підприємства, організації, установи

_________
(підпис)

_______________
(прізвище, ініціали)

___ ____________ 20__ р.

М. П.

 


Опрос