Идет загрузка документа (368 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Расходы на сбыт по централизованному водоснабжению и водоотводу

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 28.01.2014
Утратил силу

Витрати на збут з централізованого водопостачання та водовідведення

N з/п

Складові витрат на збут

Код рядка

Фактично, базовий період ____ рік

Плановий період ____ рік

витрати ресурсу в натураль-
ному вимірі

ціна, грн

сума витрат, усього, тис. грн

у т. ч.:

витрати ресурсу в натураль-
ному вимірі

ціна, грн

сума витрат, усього, тис. грн

у т. ч. розподілені

нерозподілені

водо-
поста-
чання

водовід-
ведення

водо-
поста-
чання

водовід-
ведення

усього

коефіцієнт розподілу

водо-
поста-
чання

водо-
відве-
дення

А

Б

В

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

Витрати на збут послуг з централізованого водопостачання та водовідведення, усього

001

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

1

Витрати на оплату праці персоналу, що безпосередньо здійснює збут послуг з централізованого водопостачання та водовідведення споживачам

002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування працівників

003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Витрати на оплату службових відряджень

004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Витрати на підготовку та перепідготовку персоналу

005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Амортизація основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів, що безпосередньо задіяні у збуті послуг з централізованого водопостачання та водовідведення

006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Витрати на утримання основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, безпосередньо пов'язаних із збутом послуг з централізованого водопостачання та водовідведення

007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Витрати на оплату інформаційних послуг, безпосередньо пов'язаних із збутом послуг з централізованого водопостачання та водовідведення

008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Витрати на оплату послуг банків та інших установ з приймання і перерахунку коштів споживачів за послуги з централізованого водопостачання та водовідведення

009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Витрати на канцелярські товари і виготовлення розрахункових документів про оплату послуг з централізованого водопостачання та водовідведення

010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Витрати на періодичну повірку, опломбування, обслуговування та ремонт (включаючи демонтаж, транспортування і монтаж) засобів обліку води, які є власністю ліцензіата

011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Інші витрати збуту

012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник

_____________________
М. П.         (підпис)

___________________________
(ініціали, прізвище)

Опрос