Идет загрузка документа (368 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Административные расходы по централизованному водоснабжению и водоотводу

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 28.01.2014
Утратил силу

Адміністративні витрати з централізованого водопостачання та водовідведення

N з/п

Складові адміністративних витрат

Код рядка

Фактично, базовий період ____ рік

Плановий період ____ рік

витрати ресурсу в натураль-
ному вимірі

ціна, грн (без ПДВ)

сума витрат, усього, тис. грн

у т. ч.:

витрати ресурсу в натураль-
ному вимірі

ціна, грн (без ПДВ)

сума витрат, усього, тис. грн

у т. ч. розподілені

нерозподілені

водо-
поста-
чання

водо-
відве-
дення

водо-
поста-
чання

водовід-
ведення

усього

коефіцієнт розподілу

водо-
поста-
чання

водо-
відве-
 дення

А

Б

В

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

Адміністративні витрати з централізованого водопостачання та водовідведення, усього

001

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

1

Витрати на оплату праці апарату управління підприємством та іншого адміністративного персоналу

002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування працівників

003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Витрати на службові відрядження

004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Витрати на підготовку і перепідготовку кадрів

005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Витрати на малоцінні та швидкозношувані предмети

006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Витрати на придбання канцелярських товарів

007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Витрати на придбання періодичних професійних видань

008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Амортизація основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів загальногосподарського використання, визначена відповідно до вимог Податкового кодексу України

009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Витрати на утримання основних засобів, необоротних матеріальних і нематеріальних активів адміністративного використання:

010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1

витрати на ремонт

011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2

витрати на оренду

012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.3

витрати на страхування майна

013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.4

витрати на утримання основних засобів, інші:

014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.4.1

опалення

015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.4.2

освітлення

016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.4.3

сторожова охорона

017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.4.4

пожежна охорона

018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.4.5

дератизація

019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.4.6

 

020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.4.7

 

021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Витрати на оплату професійних послуг:

022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.1

юридичні

023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.2

аудиторські

024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.3

з оцінки майна

025

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.4

 

026

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.5

 

027

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Витрати на оплату послуг зв'язку:

028

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.1

поштовий

029

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.2

телеграфний

030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.3

телефонний

031

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.4

 

032

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.5

 

033

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Витрати на оплату послуг банків:

034

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.1

розрахунково-касове обслуговування

035

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.2

 

036

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.3

 

037

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Витрати, пов'язані зі сплатою податків, зборів, крім тих, що включаються до виробничої собівартості:

038

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.1

 

039

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.2

 

040

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Витрати на розв'язання спорів у судах

041

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Витрати на придбання паливно-мастильних матеріалів для потреб апарату управління підприємством:

042

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.1

бензин

043

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.2

дизельне паливо

044

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.3

мазут

045

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.4

 

046

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.5

 

047

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.6

 

048

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

Інші адміністративні витрати

049

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.1

 

050

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.2

 

051

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник

_____________________
М. П.         (підпис)

___________________________
(ініціали, прізвище)

Опрос