Идет загрузка документа (210 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Отчет о результатах размещения предыдущего выпуска акций корпоративного инвестиционного фонда

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 27.01.2014

ЗВІТ
про результати розміщення попереднього випуску акцій корпоративного інвестиційного фонду

___________________________
(спосіб розміщення акцій)

Інформація щодо зареєстрованого випуску акцій корпоративного інвестиційного фонду

Номер та дата видачі свідоцтва про реєстрацію випуску акцій

 

Загальна номінальна вартість акцій, грн

 

Кількість акцій, штук

 

Номінальна вартість акцій, грн

 

Форма існування акцій

 

Форма випуску та тип акцій

 

Фактична дата початку розміщення акцій

 

Фактична дата закінчення розміщення акцій

 

Усього розміщено акцій, штук:

 

у т. ч. серед фізичних осіб, штук

 

у т. ч. серед юридичних осіб, штук

 

Відомості про компанію з управління активами

Повне найменування

 

Код за ЄДРПОУ

 

Місцезнаходження

 

Телефон, факс

 

Номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)

 

_______________________________________
(учасник(и) або його (їх) уповноважена(і) особа(и))

____________
(підпис(и))

_______________________
(прізвище(а), ініціали)

_______________________________________
(уповноважена особа андеррайтера(ів))

____________
(підпис)

_______________________
(прізвище, ініціали)

_______________________________________
(уповноважена особа зберігача)

____________
(підпис)

_______________________
(прізвище, ініціали)

"___" ____________ 20__ року

 

 

(додаток 13 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 21.06.2018 р. N 407)

Опрос