Идет загрузка документа (210 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Свидетельство о регистрации выпуска акций корпоративного инвестиционного фонда с целью осуществления совместного инвестирования

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 27.01.2014

СВІДОЦТВО
про реєстрацію випуску акцій корпоративного інвестиційного фонду з метою здійснення спільного інвестування

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку засвідчує випуск акцій, що здійснюється
_____________________________________________________________________________________,
         (повне найменування корпоративного інвестиційного фонду та код за ЄДРПОУ, реєстраційний код за ЄДРІСІ)
на загальну суму _______________________________________________________________ гривень,
                                                                                                                  (сума словами)
номінальною вартістю __________________________________________________________ гривень,
                                                                                                                   (сума словами)
форма існування_________________бездокументарна_______________________________________,
простих іменних _________________________________________________________________ штук.

Випуск унесено до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування.

Свідоцтво від "___" ____________ 20__ року N _________, що видане Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, анульоване.

Реєстраційний номер ________ _____________.

Дата реєстрації "___" ____________ 20__ року.

_______________
            (посада)

____________
(підпис)

_________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

(додаток 6 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 21.06.2018 р. N 407)

Опрос