Идет загрузка документа (210 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Заявление о регистрации выпуска акций корпоративного инвестиционного фонда, осуществляемого с целью совместного инвестирования, и проспекта эмиссии этих акций

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 27.01.2014

ЗАЯВА
про реєстрацію випуску акцій корпоративного інвестиційного фонду, що здійснюється з метою спільного інвестування, та проспекту емісії цих акцій

______________________________________
(спосіб розміщення проголошеного випуску акцій)

Відомості про корпоративний інвестиційний фонд

Повне найменування

 

Строк діяльності для строкового корпоративного інвестиційного фонду (у форматі дд/мм/рр)

 

Код за ЄДРПОУ

 

Реєстраційний код за Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування

 

Місцезнаходження

 

Телефон

 

Розмір зареєстрованого статутного капіталу згідно із статутом, грн

 

Інформація щодо зареєстрованого випуску акцій з метою формування початкового статутного капіталу

Номер та дата видачі свідоцтва про реєстрацію випуску акцій з метою формування початкового статутного капіталу корпоративного інвестиційного фонду

 

Загальна номінальна вартість акцій, грн

 

Кількість акцій, штук

 

Номінальна вартість акцій, грн

 

Форма існування акцій

 

Форма випуску та тип акцій

 

Інформація щодо проголошеного випуску акцій з метою спільного інвестування

Загальна номінальна вартість акцій, грн

 

Кількість акцій, шт.

 

Номінальна вартість акцій, грн

 

Форма існування акцій

 

Форма випуску та тип акцій

 

Відомості про компанію з управління активами

Повне найменування

 

Код за ЄДРПОУ

 

Місцезнаходження

 

Телефон, факс

 

Номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)

 

______________________________________
(уповноважена особа компанії з управління активами)

____________
(підпис)

_______________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

"___" ____________ 20__ року

 

 

(додаток 4 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 21.06.2018 р. N 407)

Опрос