Идет загрузка документа (210 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Заявление о согласовании проекта устава корпоративного инвестиционного фонда и регистрации выпуска акций с целью формирования начального уставного капитала корпоративного инвестиционного фонда

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 27.01.2014

ЗАЯВА
про погодження проекту статуту корпоративного інвестиційного фонду та реєстрацію випуску акцій з метою формування початкового статутного капіталу корпоративного інвестиційного фонду

Повне найменування корпоративного інвестиційного фонду

 

Місцезнаходження корпоративного інвестиційного фонду

 

Загальна номінальна вартість акцій (розмір статутного капіталу), грн

 

Кількість акцій, шт.

 

Форма існування акцій

 

Форма випуску та тип акцій

 

Номінальна вартість акцій, грн

 

Телефон корпоративного інвестиційного фонду

 

____________________________
(уповноважена особа емітента)

____________
(підпис)

_________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

"___" ____________ 20__ року

 

 

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29.07.2014 р. N 971)

 

Довідка
про структуру власності засновників - юридичних осіб корпоративного інвестиційного фонду

____________
* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган та мають відмітку в паспорті, зазначаються серія (за наявності) та номер паспорта.

_______________________________________
(уповноважена особа засновника)

____________
(підпис)

_______________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

"___" ____________ 20__ року

 

 

(Положення доповнено новим додатком 2 згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 21.06.2018 р. N 407,
у зв'язку з цим додатки 3 - 13 вважати відповідно додатками 4 - 14)

Опрос