Идет загрузка документа (110 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Свидетельство специалиста офицера по охране судна [выдано на основании положений Международной конвенции о подготовке и дипломировании моряка и несении вахты 1978 года, с поправками, главы XI - 2 Международной конвенции по безопасности человеческой жизни на море и Международного кодекса по охране судов и портовых средств]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 25.01.2014

  

УКРАЇНА

СВІДОЦТВО ФАХІВЦЯ
ОФІЦЕРА З ОХОРОНИ СУДНА

N _______

ВИДАНО НА ПІДСТАВІ ПОЛОЖЕНЬ МІЖНАРОДНОЇ КОНВЕНЦІЇ ПРО ПІДГОТОВКУ І ДИПЛОМУВАННЯ МОРЯКІВ ТА НЕСЕННЯ ВАХТИ 1978 РОКУ, З ПОПРАВКАМИ, ГЛАВИ XI-2 МІЖНАРОДНОЇ КОНВЕНЦІЇ З БЕЗПЕКИ ЛЮДСЬКОГО ЖИТТЯ НА МОРІ І МІЖНАРОДНОГО КОДЕКСУ З ОХОРОНИ СУДЕН ТА ПОРТОВИХ ЗАСОБІВ

Уряд України засвідчує, що _____________________________________________________________,
дата народження _____________, пройшов схвалений початковий курс підготовки офіцерів охорони судна, відповідно до положень правила VI/5 зазначеної Конвенції ПДНВ, з поправками, та національних вимог і відповідає стандарту компетентності, зазначеному в розділі A-VI/5 Кодексу з підготовки і дипломування моряків та несення вахти, і може бути призначений

ОСОБОЮ, ВІДПОВІДАЛЬНОЮ ЗА ОХОРОНУ СУДНА,

як визначено в розділах ____________________________ Міжнародного кодексу з охорони суден та портових засобів.

Дата видачі: ____________________________.            Термін дії: ______________________________.

Фотографія
власника свідоцтва

_________________________________________________________
(посада, прізвище і підпис уповноваженої посадової особи)

Гербова печатка

_________________________________________________________
(підпис власника свідоцтва)

Оригінал цього свідоцтва повинен згідно з пунктом 11 правила I/2 Конвенції ПДНВ знаходитися на судні, доки його власник працює на цьому судні.

Автентичність та дійсність цього документа можуть бути перевірені за телефоном/факсом _________________ або електронною поштою ___________________.

  

UKRAINE

CERTIFICATE OF PROFICIENCY
SHIP SECURITY OFFICER

N _______

ISSUED UNDER THE PROVISIONS OF THE INTERNATIONAL CONVENTION ON STANDARDS OF TRAINING, CERTIFICATION AND WATCHKEEPING FOR SEAFARERS, 1978, AS AMENDED, THE INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFETY OF LIFE AT SEA, THE INTERNATIONAL SHIP AND PORT FACILITY SECURITY CODE

The Government of Ukraine certifies that ______________________________________________________,
date of birth _______________, had completed approved by the Administration training course for ship security officers in accordance with the provisions of Regulation VI/5 of the above Convention, as amended, and national requirements and has been found meeting the standard of competence specified in Section A-V1/5 of the Seafarers Training, Certification and Watchkeeping Code, and may be designated as

SHIP SECURITY OFFICER

as defined in sections ______________________ of the International Ship and Port Facility Security Code.

Date of issue: ________________________                             Date of expiry: _______________________

 

___________________________________________________________
(Capacity, name and signature of duly authorized official)

Official Seal

___________________________________________________________
(Signature of the holder of the certificate)

The original of this certificate must be kept available in accordance with regulation I/2, paragraph 11 of the STCW Convention while its holder is serving on a ship.

The authenticity and validity of this certificate can be verified by phone/fax _____________________________
or by e-mail ___________________.

 

Опрос