Идет загрузка документа (110 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Свидетельство специалиста по подготовке по расширенной программе для осуществления грузовых операций на танкерах [выдано на основании положений Международной конвенции о подготовке и дипломировании моряка и несении вахты 1978 года, с поправками]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 25.01.2014

  

УКРАЇНА

СВІДОЦТВО ФАХІВЦЯ
З ПІДГОТОВКИ ЗА РОЗШИРЕНОЮ ПРОГРАМОЮ
ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ ВАНТАЖНИХ ОПЕРАЦІЙ НА ТАНКЕРАХ

N _______

ВИДАНО НА ПІДСТАВІ ПОЛОЖЕНЬ МІЖНАРОДНОЇ КОНВЕНЦІЇ ПРО ПІДГОТОВКУ І ДИПЛОМУВАННЯ МОРЯКІВ ТА НЕСЕННЯ ВАХТИ 1978 РОКУ, З ПОПРАВКАМИ

Уряд України засвідчує, що _____________________________________________________________,
дата народження _____________, пройшов схвалений курс підготовки за розширеною програмою для здійснення вантажних операцій на танкерах _______________ відповідно до положень правила V/______, пункт _____ зазначеної Конвенції, з поправками, та національних вимог і відповідає стандарту компетентності, зазначеному в розділі A-V/____, пункти _______ Кодексу з підготовки і дипломування моряків та несення вахти.

Дата видачі: ____________________________.            Термін дії: ______________________________.

Фотографія
власника свідоцтва

___________________________________________________________
(посада, прізвище і підпис уповноваженої посадової особи)

Гербова печатка

___________________________________________________________
(підпис власника свідоцтва)

Оригінал цього свідоцтва повинен згідно з пунктом 11 правила I/2 Конвенції знаходитися на судні, доки його власник працює на цьому судні.

Автентичність та дійсність цього документа можуть бути перевірені за телефоном/факсом _________________ або електронною поштою ___________________.

  

UKRAINE

CERTIFICATE OF PROFICIENCY
ON ADVANCED TRAINING
FOR CARGO OPERATIONS ON TANKERS

N _______

ISSUED UNDER THE PROVISIONS OF THE INTERNATIONAL CONVENTION ON STANDARDS OF TRAINING, CERTIFICATION AND WATCHKEEPING FOR SEAFARERS, 1978, AS AMENDED

The Government of Ukraine certifies that ______________________________________________________
date of birth _______________, had completed approved by the Administration advanced training for _____________________ cargo operations in accordance with the provisions of regulation V/______, paragraph ______ of the above Convention, as amended, and national requirements and has been found meeting the standard of competence specified in section A-V/_______, paragraphs ________ of the Seafarers Training, Certification and Watchkeeping Code.

Date of issue: ________________________                             Date of expiry: _______________________

 

___________________________________________________________
(Capacity, name and signature of duly authorized official)

Official Seal

___________________________________________________________
(Signature of the holder of the certificate)

The original of this certificate must be kept available in accordance with regulation I/2, paragraph 11 of the above Convention while its holder is serving on a ship.

The authenticity and validity of this certificate can be verified by phone/fax ____________________________
or by e-mail ___________________.

 

Опрос