Идет загрузка документа (110 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Свидетельство специалиста [выдано на основании положений Международной конвенции о подготовке и дипломировании моряка и несении вахты 1978 года, с поправками, и национального законодательства]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 25.01.2014

  

УКРАЇНА

СВІДОЦТВО ФАХІВЦЯ

_____________________________
(назва посади)

N _______

ВИДАНО НА ПІДСТАВІ ПОЛОЖЕНЬ МІЖНАРОДНОЇ КОНВЕНЦІЇ ПРО ПІДГОТОВКУ І ДИПЛОМУВАННЯ МОРЯКІВ ТА НЕСЕННЯ ВАХТИ 1978 РОКУ, З ПОПРАВКАМИ, ТА НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Уряд України засвідчує, що ______________________________________________________________,
дата народження ___________, має належну кваліфікацію відповідно до положень правила __________________ вищезгаданої Конвенції, з поправками, та національного законодавства і здатний виконувати нижченаведені функції на вказаних рівнях з урахуванням будь-яких зазначених обмежень та додаткових функцій:

ФУНКЦІЯ

РІВЕНЬ

ОБМЕЖЕННЯ (ЯКЩО Є)

 

 

 

Законний власник цього свідоцтва може працювати на посаді або посадах:

ПОСАДА

ОБМЕЖЕННЯ (ЯКЩО Є)

 

 

 

Свідоцтво видано _____________________________________________

Фотографія
власника свідоцтва

_____________________________________________________________
(посада, прізвище і підпис уповноваженої посадової особи)

Гербова печатка

_____________________________________________________________
(підпис власника свідоцтва)

Оригінал цього свідоцтва повинен згідно з пунктом 11 правила I/2 Конвенції знаходитися на судні, доки його власник працює на цьому судні.

Автентичність та дійсність цього документа можуть бути перевірені за телефоном/факсом _________________ або електронною поштою ___________________.

  

UKRAINE

CERTIFICATE OF PROFICIENCY

___________________________________
(title of the certificate)

N _______

ISSUED UNDER THE PROVISIONS OF THE INTERNATIONAL CONVENTION ON STANDARDS OF TRAINING, CERTIFICATION AND WATCHKEEPING FOR SEAFARERS, 1978, AS AMENDED, AND NATIONAL LAW

The Government of Ukraine certifies that ______________________________________________________,
date of birth _______ has been found duly qualified in accordance with the provisions of regulation ________________ of the above Convention, as amended, and national law and duly competent to perform the following functions, at the levels specified, subject to any limitations indicated and additional functions:

FUNCTION

LEVEL

LIMITATIONS APPLYING (IF ANY)

 

 

 

The lawful holder of this certificate may serve in the following capacity or capacities:

CAPACITY

LIMITATIONS APPLYING (IF ANY)

 

 

 

Certificate issued _______________________________________________

 

_____________________________________________________________
(Capacity, name and signature of duly authorized official)

Official Seal

_____________________________________________________________
(Signature of the holder of the certificate)

The original of this certificate must be kept available in accordance with regulation I/2, paragraph 11 of the above Convention while its holder is serving on a ship.

The authenticity and validity of this certificate can be verified by phone/fax _____________________________
or by e-mail ___________________.

 

Опрос