Идет загрузка документа (110 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Свидетельство специалиста [выдано на основании положений Международной конвенции о подготовке и дипломировании моряка и несении вахты 1978 года, с поправками, и национального законодательства]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 25.01.2014

  

УКРАЇНА

СВІДОЦТВО ФАХІВЦЯ

_____________________________
(назва посади)

N _______

ВИДАНО НА ПІДСТАВІ ПОЛОЖЕНЬ МІЖНАРОДНОЇ КОНВЕНЦІЇ ПРО ПІДГОТОВКУ І ДИПЛОМУВАННЯ МОРЯКІВ ТА НЕСЕННЯ ВАХТИ 1978 РОКУ, З ПОПРАВКАМИ, ТА НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Уряд України засвідчує, що ______________________________________________________________,
дата народження ___________, має належну кваліфікацію відповідно до положень правила __________________ вищезгаданої Конвенції, з поправками, та національного законодавства і здатний виконувати нижченаведені функції на вказаних рівнях з урахуванням будь-яких зазначених обмежень та додаткових функцій:

ФУНКЦІЯ

РІВЕНЬ

ОБМЕЖЕННЯ (ЯКЩО Є)

 

 

 

Законний власник цього свідоцтва може працювати на посаді або посадах:

ПОСАДА

ОБМЕЖЕННЯ (ЯКЩО Є)

 

 

 

Свідоцтво видано _____________________________________________

Фотографія
власника свідоцтва

_____________________________________________________________
(посада, прізвище і підпис уповноваженої посадової особи)

Гербова печатка

_____________________________________________________________
(підпис власника свідоцтва)

Оригінал цього свідоцтва повинен згідно з пунктом 11 правила I/2 Конвенції знаходитися на судні, доки його власник працює на цьому судні.

Автентичність та дійсність цього документа можуть бути перевірені за телефоном/факсом _________________ або електронною поштою ___________________.

  

UKRAINE

CERTIFICATE OF PROFICIENCY

___________________________________
(title of the certificate)

N _______

ISSUED UNDER THE PROVISIONS OF THE INTERNATIONAL CONVENTION ON STANDARDS OF TRAINING, CERTIFICATION AND WATCHKEEPING FOR SEAFARERS, 1978, AS AMENDED, AND NATIONAL LAW

The Government of Ukraine certifies that ______________________________________________________,
date of birth _______ has been found duly qualified in accordance with the provisions of regulation ________________ of the above Convention, as amended, and national law and duly competent to perform the following functions, at the levels specified, subject to any limitations indicated and additional functions:

FUNCTION

LEVEL

LIMITATIONS APPLYING (IF ANY)

 

 

 

The lawful holder of this certificate may serve in the following capacity or capacities:

CAPACITY

LIMITATIONS APPLYING (IF ANY)

 

 

 

Certificate issued _______________________________________________

 

_____________________________________________________________
(Capacity, name and signature of duly authorized official)

Official Seal

_____________________________________________________________
(Signature of the holder of the certificate)

The original of this certificate must be kept available in accordance with regulation I/2, paragraph 11 of the above Convention while its holder is serving on a ship.

The authenticity and validity of this certificate can be verified by phone/fax _____________________________
or by e-mail ___________________.

 

Заступник директора Департаменту
державної політики в галузі морського
та річкового транспорту

Б. Козир

 

  

УКРАЇНА

СВІДОЦТВО ФАХІВЦЯ
СУДНОВОГО КУХАРЯ

N _______

Уряд України засвідчує, що ______________________________________________________________,
дата народження ___________, має належну кваліфікацію відповідно до Конвенції Міжнародної організації праці 1946 року N 69 "Про видачу судновим поварам свідоцтв про кваліфікацію" та національних вимог і здатний виконувати нижчеперелічені функції на вказаних рівнях з урахуванням будь-яких зазначених обмежень.

ФУНКЦІЯ

РІВЕНЬ

ОБМЕЖЕННЯ (ЯКЩО Є)

 

 

 

 

Свідоцтво видано _____________________________________________

Фотографія
власника свідоцтва

_____________________________________________________________
(посада, прізвище і підпис уповноваженої посадової особи)

Гербова печатка

_____________________________________________________________
(підпис власника свідоцтва)

Оригінал цього свідоцтва повинен знаходитися на судні, доки його власник працює на цьому судні.

Автентичність та дійсність цього документа можуть бути перевірені за телефоном/факсом _________________ або електронною поштою ___________________.

  

UKRAINE

CERTIFICATE OF PROFICIENCY
SHIP'S COOK

N _______

The Government of Ukraine certifies that ______________________________________________ date of birth _______, has been found duly qualified in accordance with the provisions of the Certification of Ships' Cooks Convention, 1946 (No. 69) of International Labour Organization and national requirements and has been found competent to perform the following functions, at the levels specified, subject to any limitations indicated:

FUNCTION

LEVEL

LIMITATIONS APPLYING (IF ANY)

 

 

 

 

Certificate issued _______________________________________________

 

_____________________________________________________________
(Capacity, name and signature of duly authorized official)

Official Seal

_____________________________________________________________
(Signature of the holder of the certificate)

The original of this certificate must be kept available in accordance with regulation I/2, paragraph 11 of the above Convention while its holder is serving on a ship.

The authenticity and validity of this certificate can be verified by phone/fax _____________________________
or by e-mail ___________________.

 

Заступник директора Департаменту
державної політики в галузі морського
та річкового транспорту

Б. Козир

 

  

УКРАЇНА

СВІДОЦТВО ФАХІВЦЯ
З ПОЧАТКОВОЇ ПІДГОТОВКИ
ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ ВАНТАЖНИХ ОПЕРАЦІЙ НА ТАНКЕРАХ

N _______

ВИДАНО НА ПІДСТАВІ ПОЛОЖЕНЬ МІЖНАРОДНОЇ КОНВЕНЦІЇ ПРО ПІДГОТОВКУ І ДИПЛОМУВАННЯ МОРЯКІВ ТА НЕСЕННЯ ВАХТИ 1978 РОКУ, З ПОПРАВКАМИ

Уряд України засвідчує, що _____________________________________________________________,
дата народження _____________, пройшов схвалений початковий курс підготовки для здійснення вантажних операцій на ________________________ відповідно до положень правила V/_____, пункт ____ зазначеної Конвенції, з поправками, та національних вимог і відповідає стандарту компетентності, зазначеному в розділі A-V/_______, пункт ____ Кодексу з підготовки і дипломування моряків та несення вахти.

Дата видачі: ____________________________.             Термін дії: ______________________________.

Фотографія
власника свідоцтва

__________________________________________________________
(посада, прізвище і підпис уповноваженої посадової особи)

Гербова печатка

__________________________________________________________
(підпис власника свідоцтва)

Оригінал цього свідоцтва повинен згідно з пунктом 11 правила I/2 Конвенції знаходитися на судні, доки його власник працює на цьому судні.

Автентичність та дійсність цього документа можуть бути перевірені за телефоном/факсом _________________ або електронною поштою ___________________.

  

UKRAINE

CERTIFICATE OF PROFICIENCY
ON BASIC TRAINING FOR CARGO OPERATIONS ON TANKERS

N _______

ISSUED UNDER THE PROVISIONS OF THE INTERNATIONAL CONVENTION ON STANDARDS OF TRAINING, CERTIFICATION AND WATCHKEEPING FOR SEAFARERS, 1978, AS AMENDED

The Government of Ukraine certifies that ______________________________________________________,
date of birth _______________, had completed approved by the Administration basic training for _______________ cargo operations in accordance with the provisions of regulation V/______, paragraph _____ of the above Convention, as amended, and national requirements and has been found meeting the standard of competence specified in section A-V/______, paragraph ____ of the Seafarers Training, Certification and Watchkeeping Code.

Date of issue: ________________________                               Date of expiry: _______________________

 

_________________________________________________________
(Capacity, name and signature of duly authorized official)

Official Seal

__________________________________________________________
(Signature of the holder of the certificate)

The original of this certificate must be kept available in accordance with regulation I/2, paragraph 11 of the above Convention while its holder is serving on a ship.

The authenticity and validity of this certificate can be verified by phone/fax ______________________________
or by e-mail ___________________.

 

Заступник директора Департаменту
державної політики в галузі морського
та річкового транспорту

Б. Козир

 

  

УКРАЇНА

СВІДОЦТВО ФАХІВЦЯ
З ПІДГОТОВКИ ЗА РОЗШИРЕНОЮ ПРОГРАМОЮ
ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ ВАНТАЖНИХ ОПЕРАЦІЙ НА ТАНКЕРАХ

N _______

ВИДАНО НА ПІДСТАВІ ПОЛОЖЕНЬ МІЖНАРОДНОЇ КОНВЕНЦІЇ ПРО ПІДГОТОВКУ І ДИПЛОМУВАННЯ МОРЯКІВ ТА НЕСЕННЯ ВАХТИ 1978 РОКУ, З ПОПРАВКАМИ

Уряд України засвідчує, що _____________________________________________________________,
дата народження _____________, пройшов схвалений курс підготовки за розширеною програмою для здійснення вантажних операцій на танкерах _______________ відповідно до положень правила V/______, пункт _____ зазначеної Конвенції, з поправками, та національних вимог і відповідає стандарту компетентності, зазначеному в розділі A-V/____, пункти _______ Кодексу з підготовки і дипломування моряків та несення вахти.

Дата видачі: ____________________________.            Термін дії: ______________________________.

Фотографія
власника свідоцтва

___________________________________________________________
(посада, прізвище і підпис уповноваженої посадової особи)

Гербова печатка

___________________________________________________________
(підпис власника свідоцтва)

Оригінал цього свідоцтва повинен згідно з пунктом 11 правила I/2 Конвенції знаходитися на судні, доки його власник працює на цьому судні.

Автентичність та дійсність цього документа можуть бути перевірені за телефоном/факсом _________________ або електронною поштою ___________________.

  

UKRAINE

CERTIFICATE OF PROFICIENCY
ON ADVANCED TRAINING
FOR CARGO OPERATIONS ON TANKERS

N _______

ISSUED UNDER THE PROVISIONS OF THE INTERNATIONAL CONVENTION ON STANDARDS OF TRAINING, CERTIFICATION AND WATCHKEEPING FOR SEAFARERS, 1978, AS AMENDED

The Government of Ukraine certifies that ______________________________________________________
date of birth _______________, had completed approved by the Administration advanced training for _____________________ cargo operations in accordance with the provisions of regulation V/______, paragraph ______ of the above Convention, as amended, and national requirements and has been found meeting the standard of competence specified in section A-V/_______, paragraphs ________ of the Seafarers Training, Certification and Watchkeeping Code.

Date of issue: ________________________                             Date of expiry: _______________________

 

___________________________________________________________
(Capacity, name and signature of duly authorized official)

Official Seal

___________________________________________________________
(Signature of the holder of the certificate)

The original of this certificate must be kept available in accordance with regulation I/2, paragraph 11 of the above Convention while its holder is serving on a ship.

The authenticity and validity of this certificate can be verified by phone/fax ____________________________
or by e-mail ___________________.

 

Заступник директора Департаменту
державної політики в галузі морського
та річкового транспорту

Б. Козир

 

  

УКРАЇНА

СВІДОЦТВО ФАХІВЦЯ

____________________
(назва посади)

N _______

Уряд України засвідчує, що ______________________________________________________________,
дата народження ___________, має належну кваліфікацію відповідно до національних вимог і здатний виконувати нижчеперелічені функції на вказаних рівнях з урахуванням будь-яких зазначених обмежень.

ФУНКЦІЯ

РІВЕНЬ

ОБМЕЖЕННЯ (ЯКЩО Є)

 

 

 

 

Свідоцтво видано ____________________________________________

Фотографія
власника свідоцтва

____________________________________________________________
(посада, прізвище і підпис уповноваженої посадової особи)

Гербова печатка

____________________________________________________________
(підпис власника свідоцтва)

Оригінал цього свідоцтва повинен знаходитися на судні, доки його власник працює на цьому судні.

Автентичність та дійсність цього документа можуть бути перевірені за телефоном/факсом _________________ або електронною поштою ___________________.

  

UKRAINE

CERTIFICATE OF PROFICIENCY

______________________________________
(title of the certificate)

N _______

The Government of Ukraine certifies that ______________________________________________________
date of birth _______, has been found duly qualified in accordance with the provisions of national requirements and has been found competent to perform the following functions, at the levels specified, subject to any limitations indicated:

FUNCTION

LEVEL

LIMITATIONS APPLYING (IF ANY)

 

 

 

 

Certificate issued ______________________________________________

 

___________________________________________________________
(Capacity, name and signature of duly authorized official)

Official Seal

____________________________________________________________
(Signature of the holder of the certificate)

The original of this certificate must be kept available while its holder is serving on a ship.

The authenticity and validity of this certificate can be verified by phone/fax ______________________________
or by e-mail ___________________.

 

Заступник директора Департаменту
державної політики в галузі морського
та річкового транспорту

Б. Козир

 

  

УКРАЇНА

СВІДОЦТВО ФАХІВЦЯ
ОФІЦЕРА З ОХОРОНИ СУДНА

N _______

ВИДАНО НА ПІДСТАВІ ПОЛОЖЕНЬ МІЖНАРОДНОЇ КОНВЕНЦІЇ ПРО ПІДГОТОВКУ І ДИПЛОМУВАННЯ МОРЯКІВ ТА НЕСЕННЯ ВАХТИ 1978 РОКУ, З ПОПРАВКАМИ, ГЛАВИ XI-2 МІЖНАРОДНОЇ КОНВЕНЦІЇ З БЕЗПЕКИ ЛЮДСЬКОГО ЖИТТЯ НА МОРІ І МІЖНАРОДНОГО КОДЕКСУ З ОХОРОНИ СУДЕН ТА ПОРТОВИХ ЗАСОБІВ

Уряд України засвідчує, що _____________________________________________________________,
дата народження _____________, пройшов схвалений початковий курс підготовки офіцерів охорони судна, відповідно до положень правила VI/5 зазначеної Конвенції ПДНВ, з поправками, та національних вимог і відповідає стандарту компетентності, зазначеному в розділі A-VI/5 Кодексу з підготовки і дипломування моряків та несення вахти, і може бути призначений

ОСОБОЮ, ВІДПОВІДАЛЬНОЮ ЗА ОХОРОНУ СУДНА,

як визначено в розділах ____________________________ Міжнародного кодексу з охорони суден та портових засобів.

Дата видачі: ____________________________.            Термін дії: ______________________________.

Фотографія
власника свідоцтва

_________________________________________________________
(посада, прізвище і підпис уповноваженої посадової особи)

Гербова печатка

_________________________________________________________
(підпис власника свідоцтва)

Оригінал цього свідоцтва повинен згідно з пунктом 11 правила I/2 Конвенції ПДНВ знаходитися на судні, доки його власник працює на цьому судні.

Автентичність та дійсність цього документа можуть бути перевірені за телефоном/факсом _________________ або електронною поштою ___________________.

  

UKRAINE

CERTIFICATE OF PROFICIENCY
SHIP SECURITY OFFICER

N _______

ISSUED UNDER THE PROVISIONS OF THE INTERNATIONAL CONVENTION ON STANDARDS OF TRAINING, CERTIFICATION AND WATCHKEEPING FOR SEAFARERS, 1978, AS AMENDED, THE INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFETY OF LIFE AT SEA, THE INTERNATIONAL SHIP AND PORT FACILITY SECURITY CODE

The Government of Ukraine certifies that ______________________________________________________,
date of birth _______________, had completed approved by the Administration training course for ship security officers in accordance with the provisions of Regulation VI/5 of the above Convention, as amended, and national requirements and has been found meeting the standard of competence specified in Section A-V1/5 of the Seafarers Training, Certification and Watchkeeping Code, and may be designated as

SHIP SECURITY OFFICER

as defined in sections ______________________ of the International Ship and Port Facility Security Code.

Date of issue: ________________________                             Date of expiry: _______________________

 

___________________________________________________________
(Capacity, name and signature of duly authorized official)

Official Seal

___________________________________________________________
(Signature of the holder of the certificate)

The original of this certificate must be kept available in accordance with regulation I/2, paragraph 11 of the STCW Convention while its holder is serving on a ship.

The authenticity and validity of this certificate can be verified by phone/fax _____________________________
or by e-mail ___________________.

 

Заступник директора Департаменту
державної політики в галузі морського
та річкового транспорту

Б. Козир

 

(Лицьовий бік обкладинки Послужної книжки моряка)

 

Україна
UKRAINE

  

ПОСЛУЖНА КНИЖКА МОРЯКА

SEAMAN'S SEAGOING SERVICE RECORD BOOK

(Внутрішня сторінка обкладинки Послужної книжки моряка)

Послужна книжка моряка використовується для підтвердження стажу роботи її власника на судні згідно з вимогами Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року, з поправками, та національними вимогами.

Послужна книжка моряка видається тільки вповноваженою на те особою.

Унесення доповнень та змін у друкований або рукописний текст не дозволяється.

Власник Послужної книжки моряка повинен дбайливо ставитись до неї. Втрата Послужної книжки моряка або приведення її в непридатний стан може спричинити власнику ускладнення при підтвердженні стажу роботи на суднах.

У разі знищення, зіпсування або втрати Послужної книжки моряка її власник повинен поінформувати про це Інспекцію з питань підготовки та дипломування моряків.

Послужна книжка моряка не може бути передана іншій особі для використання.

Якщо Ви знайшли Послужну книжку моряка і не є її власником, будь ласка, поверніть її до Міністерства інфраструктури України.

(Сторінка 1 Послужної книжки моряка)

Послужна книжка моряка

N

 

Seaman's Seagoing Service Record Book

No.

Власник _____________________________________________________________________________
                                                                                                 (прізвище, ім'я, по батькові)

The Holder ___________________________________________________________________________
                                                                                              (First Name and Family Name)

Дата народження ______________                                                   Стать ________________________
Date of birth                                                                                           Sex

Громадянство ________________________________________________________________________
Nationality

Фото власника
Photo

Печатка
Official Seal

__________________
(підпис власника книжки)
(Signature of the Holder)

Прізвище та підпис уповноваженої особи                       _____________________
Name and signature of authorized official

Місце видачі                   ____________________________________________________
Place of issue

Дата видачі                      _____________________________________________________
Date of issue

N бланка

(Сторінка 2 Послужної книжки моряка)

ПРАВИЛА ВНЕСЕННЯ ЗАПИСІВ ДО ПОСЛУЖНОЇ КНИЖКИ МОРЯКА

Записи про стаж плавання до Послужної книжки моряка здійснюються моряком українською або англійською мовою.

Записи здійснюються друкованими літерами синім або чорним чорнилом, без помилок.

Якщо при заповненні на будь-якій сторінці була зроблена помилка, ця сторінка вважається недійсною, новий запис робиться на наступній сторінці.

Унесення змін та доповнень до заповненого тексту не дозволяється.

Назва судновласника та назва і тип судна пишуться повністю.

Дані щодо судновласника, судна та енергетичної установки беруться із суднових документів.

Посада вноситься так, як указано в судновій ролі.

Дата влаштування на судно та дата списання із судна пишуться таким чином: число та рік цифрами, місяць словами (наприклад, 25 липня 2004 року або 25 July, 2004).

У графі "Район плавання та порти заходження" вказуються район плавання (моря чи океану) та порти, у які судно заходило.

До стажу плавання включається час фактичного плавання з урахуванням міжрейсової стоянки та ремонту строком не більше одного місяця.

Стаж роботи моряка під час судноремонтних робіт (у разі необхідності) підтверджується на окремій сторінці.

Кожний запис затверджується підписом капітана судна та судновою печаткою.

Датою заповнення вважається дата затвердження запису капітаном.

Термін дії Послужної книжки моряка не обмежується.

У разі закінчення сторінок Послужної книжки моряка нову книжку можна отримати в
______________________________________________.
                  (найменування уповноваженого органу)

(Сторінка 3 Послужної книжки моряка)

SEAMAN'S SEAGOING SERVICE RECORD BOOK ENTRIES KEEPING

Seagoing service entries in the Seaman's Seagoing Service Record Book are to be made by seaman in Ukrainian or English language.

Entries are to be made in block letters using blue or black ink and without any mistakes.

In case of any mistake in entries on any page, this page is to be considered invalid and new true entry should be made on the next page.

Alterations or amendments to the previous written must not be made.

Shipowner's name, ship's name and type are to be written fully.

Shipowner's, ship's and propulsion machinery particulars are to be taken from official ship's documents.

Rank or rating is to be taken from crew list.

Dates of joining and leaving ship are to be written as follows: date and year - in figures, month - in words (25 July 2004).

Navigation area (seas or oceans) and ports of call are to be entered in the column "Description of voyage and ports of call".

Into sea service include actual time of voyage and time of ship standing in the port or under repair not more then one month.

A shiprepair work service entries (if needed) are to be made on a separate page.

Each entry confirmed by the Master's signature and ship's stamp.

Date of entry means the date of signing by the Master.

Validity of the Seaman's Seagoing Service Record Book is not limited.

Upon the Seaman's Seagoing Service Record Book completion You can order new Book at the
____________________________________________.
                                          (Authority name)

(Сторінки 4 - 39 Послужної книжки моряка)

Назва та тип судна, порт приписки
Name and type of Ship, Port of Registry

 

Судновласник
Shipowner

 

Офіційний номер судна
Ship's official No.

 

Валова місткість судна
Gross Tonnage

 

Потужність ГЕУ (кВт)
Propulsion Power of main
propulsion machinery (kWt)

 

Потужність суднового електрообладнання
(тільки для електромеханіків)
Total ship's electrical power (for electricians only)
Холодопродуктивність, кКал/год
(тільки для рефмеханіків)
Refrigerating plant power, kKal/hr
(for refrigerating engineers only)

 

Посада на судні
Rank or rating

 

Дата та місце влаштування на судно
Date and place of embarkation

 

Дата та місце звільнення із судна
Date and place of discharge

 

Район плавання та порти заходження
Trading area and ports of call

 

Ім'я, прізвище та підпис капітана,
суднова печатка
Full name and signature of Master,
Ship's stamp

 

Дата заповнення
Date of entry

 


(Сторінка 40 Послужної книжки моряка)

Для відміток - Notes

 

 

 

 

 

 

(Остання внутрішня сторінка обкладинки Послужної книжки моряка)

This Seaman's Seagoing Service Record Book is used for verifying Holder's seagoing service in accordance with the International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers 1978, as amended, and Ukrainian national legislation.

Seaman's Seagoing Service Record Book is issued only by an authorized official.

Amendments or alterations to the printed or written in the Book are not permitted.

The Holder shall be careful with the Book. Loss or negligent condition of the Book may cause difficulties in verifying Holder's seagoing service.

When Seaman's Seagoing Service Record Book is damaged, destroyed or lost, Book's Holder should inform the Inspectorate for Training and Certification of Seafarers.

The Book is not transferable to any other person.

If You have found Seaman's Seagoing Service Record Book and You are not its Holder, please return it to the Ministry of Infrastructure of Ukraine.

 

Заступник директора Департаменту
державної політики в галузі морського
та річкового транспорту

Б. Козир

Опрос